Show simple item record

dc.contributor.advisorEikenes, Live
dc.contributor.advisorBerntsen, Erik Magnus
dc.contributor.advisorGoa, Pål Erik
dc.contributor.authorKarlberg, Anna
dc.date.accessioned2019-08-21T13:20:03Z
dc.date.available2019-08-21T13:20:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-326-3849-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609578
dc.description.abstractNorsk sammendrag Det første positronemisjonstomografi (PET)/magnetisk resonans (MR) systemet i Norge ble installert i Trondheim i september 2013. Dette var en gave til St. Olavs hospital/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra næringslivsleder Trond Mohn, med intensjon om å gi kreftpasienter førsteklasses diagnostikk. Hybrid PET/MR er en teknologi i vekst, med fordeler som inkluderer simultane PET- og MR opptak, hvor molekylær informasjon fra PET kan kombineres med overlegen bløtvevskontrast fra MR, i tillegg til lave stråledoser. PET/MR har imidlertid fortsatt en rekke tekniske utfordringer som må løses for å kunne utnytte potensialet til dette systemet fullt ut. Målet med arbeidet som ligger til grunn for denne avhandlingen var å undersøke de fysiske og kliniske egenskapene, samt de tekniske utfordringene i dette avanserte medisinske systemet, og bruke denne kunnskapen til å produsere multimodale, medisinske bilder av høy kvalitet i pasienter med hjernesvulster. Disse bildene kan ha en betydelig innvirkning på pasientdiagnostikk og behandling. Avhandlingen dekker derfor mange aspekter innen PET/MR − fra tekniske problemstillinger til klinisk bruk innen nevroonkologi. PET systemets ytelse og MR-basert attenuasjonskorreksjon (MRAC) ble evaluert i de to første artiklene. De to siste artiklene involverer bruk av pre-operativ aminosyre- PET/MR for diagnostikk og nevrokirurgisk behandling i pasienter med hjernesvulster. I den første artikkelen ble PET-systemenes ytelse sammenlignet mellom Siemens Biograph PET/MR og PET/Computed tomography (CT) i henhold til den standardiserte NEMA NU 2-2007-protokollen. Evalueringen ble supplert med kvantitative målinger av standardiserte opptaksverdier. Følsomhet, støyekvivalent tellehastighet, og spredningsfraksjon var noe høyere for PET/MR. Romlig oppløsning var lik, og bildekvantifisering var nøyaktig for begge systemene. Bildekvaliteten var marginalt bedre på PET/CT, hovedsakelig grunnet muligheten for time-of-flight på dette systemet. PET/MR viste meget gode ytelsesegenskaper, som var sammenlignbare med det veletablerte PET/CTsystemet. Artikkel nummer to omfatter en av de største utfordringene med PET/MRsystemet, MRAC. I dette arbeidet ble Siemens’ ultrashort echo time (UTE)-sekvens, utviklet for å segmentere bein i AC-kart av hjernen, evaluert. MRAC, basert på denne UTE-sekvensen, ble sammenlignet med CTAC ved å bruke undersøkelser med [18F]FDG fra 19 pasienter. MRAC-metoden overvurderte mengden av bein i nakkeområdet, og undervurderte mengden av bein i kraniet. Den resulterte også i begrensninger for korrekt klassifisering av forskjellige vev i grensesnitt mellom bløtvev og luft. Til tross for disse problemene var gjennomsnittlige kvantitative feil i de resulterende PET-bildene innenfor ~ 5% i hele hjernen, med CTAC som referanse. Artikkel tre presenterer resultatene fra den første pasienten med hjernesvulst undersøkt med PET/MR og aminosyretraceren [18F]FACBC (også kjent som fluciclovine (18F)). PET/MR-bilder ble brukt til bildenavigert kirurgi og vevsprøvetaking, og histopatologiske prøver ble sammenlignet med bildedata for å vurdere tilleggsverdien av PET. PET-opptak ble funnet i de mest maligne delene av svulsten (anaplastisk oligodendrogliom), og resultatene antydet at PET/MR med denne traceren kan brukes til å forbedre nøyaktigheten ved diagnostisering og behandling av gliom. I artikkel fire ble resultatene og metodene i artikkel tre brukt for å oppnå høykvalitative PET/MR-undersøkelser hos elleve pasienter med lav- eller høygradige gliomer. Høyt PET-opptak ble observert i høygradige svulster, og kvantitative opptaksverdier fra PET økte med tumorgrad. De PET-definerte tumorvolumene var generelt større enn de kontrastforsterkede MR-volumene. [18F]FACBC PET/MR presterte bedre enn PET eller MR alene for påvisning av gliomvev. Bruk av [18F]FACBC for å skille mellom ulike grader og subtyper av gliom må imidlertid vurderes ytterligere. Samlet sett viste PET/MR-systemet gode ytelsesegenskaper, og MRAC basert på UTE var tilfredsstillende i hjernen. PET/MR-systemet demonstrerte også kliniske fordeler innen nevro-onkologi, og denne avhandlingen danner grunnlag for videre forskning i Norge med aminosyre-PET/MR i hjernesvulster.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2019:125
dc.titlePET/MRI: Performance Characteristics and Diagnostic Assessment in Cerebral Gliomasnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record