Show simple item record

dc.contributor.advisorPollet, Bruno G.
dc.contributor.authorKristiansen, Håkon Bakken
dc.contributor.authorGrue, Susanne Veronika Nyaas
dc.contributor.authorSandnes, Vegard
dc.contributor.authorJohansen, Dan André
dc.contributor.author
dc.date.accessioned2019-06-30T14:00:13Z
dc.date.available2019-06-30T14:00:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602889
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har tatt sikte på å sammenligne et hydrogen-brenselscellesystem, et batterisystem, og en kombinasjon av de to til å drifte en servicekatamaran, med navn Fosna Orion. Fosna Orion brukes i den norske oppdrettsnæringen. Vår oppgave var å utforske muligheten for å erstatte det nåværende dieselmotor-systemet med et nullutslipps-system. De forskjellige systemene blir sammenlignet ved hjelp av maksimal rekkevidde, innvesterings-, drifts- og drivstoffkostnad og virkningsgrad, som tar hensyn til et sett vekt- og volumbegrensninger, mot det eksisterende dieselsystemet ombord på båten. Noen av systemene er teknologisk kapable til å utføre hovedoppgavene til servicebåten, men på grunn av vekt- og volumbegrensningene er verken hydrogen-brenselscellesystemet eller noen av de andre systemene i stand til å oppnå rekkevidden til dieselsystemet, selv om de andre systemene har en vesentlig høyere kostnad. Til tross for dette legges det vekt på trusselen som klimaforandringer forårsaker, og det er stort behov for å møte disse utfordringene. Den maritime industrien har et stort potensial til å kutte utslippene sine, og med økonomisk støtte fra statlige programmer, vil det være en redusert økonomisk risiko for investorer for grønne løsninger som enda ikke er lønnsomme. Det er også mulig det blir innført en karbonskatt i fremtiden, noe som vil gjøre det mer kostbart å bruke fossilt brensel. Basert på dette, og mer, er det anbefalt med et rent hydrogen-brenselscellesystem.
dc.description.abstractThis bachelor's thesis aims at comparing a hydrogen fuel cell system, a battery system, and combinations of the two technologies to power a service catamaran, named Fosna Orion. Fosna Orion is used in the Norwegian fish farming industry. Our objective is to explore the possibility of replacing the current diesel engine system with a zero emission system. The different systems are compared in terms of maximum range, capital expenditure, operational expenditure, efficiency and fuel costs, with a set of weight and volume limitations, against the existing diesel system on board the ship. Some of the systems are technologically able to cover the main tasks of the service vessel, but due to the weight and volume limitations, neither the hydrogen fuel cell system or any of the other systems could achieve the range of the diesel system, even though the other systems cost considerably more. Despite of this, since we are faced with climate change, there is a dire need for to drastically reduce our emissions. The maritime industry has a great potential with regard to reducing their emissions, and with economic support from governmental programs, the economic risk is lowered for the investors of green solutions which are not yet profitable. There is also a possibility for a carbon tax in the future, which will make it more expensive to operate on fossil fuels. Based on these notes, among other, a pure hydrogen fuel cell powered system is recommended.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHydrogen-Powered Service Vessel for the Norwegian Fish Farming Industry
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record