Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorvan der Meer, Audrey
dc.contributor.authorDeilhaug, Elisabeth
dc.date.accessioned2019-06-28T10:19:19Z
dc.date.available2019-06-28T10:19:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602771
dc.description.abstractFins det en kobling mellom kreativitet og læring, og er det mer gunstig for disse prosessene å lage egne tegninger og tekster fremfor å kopiere andres? Denne studien undersøkte hjerneaktivitet ved hjelp av elektroencefalogram (EEG) hos voksne når de tegnet og beskrev et ord, samt kopierte en tegning eller kort beskrivelse ved hjelp av en datamaskin med berøringsskjerm og en tilhørende digital penn. Temporal Spectral Evolution (TSE)-analyser på både individuelt og gjennomsnittsnivå ble brukt for å analysere dataene, og fant i større grad spredte oscillasjoner når forsøkspersonene tegnet og beskrev fremfor kopierte, hvis pekte på aktivering av større og flere nevrale nettverk som er gunstig for både læring og kreative prosesser. Kopiering av tegninger og tekst viste til mer beta og gamma desynkronisering (eventrelated desynchronization, ERD) i sensomotoriske områder, som indikerte mer motorisk aktivitet, mens det ble funnet både gamma og theta synkronisering (event-related synchronization, ERS) når forsøkspersonene tegnet og beskrev, der gamma og theta ERS har blitt relatert til høyere kognitive prosesser knyttet til både læring og kreativitet. Det ble funnet alfa ERD når forsøkspersonene tegnet og beskrev, og dette ble knyttet til økt oppgavefokus, oppmerksomhet og hukommelsesprosesser. Funnene i studien pekte på kreativitet og læring som komplekse prosesser som utfoldet seg over tid, og det ble konkludert med at kreativitet ikke lett kan separeres fra annen hjerneaktivitet, deriblant særlig læring. Det ble foreslått å innlemme mer kreative oppgaver i læringssituasjoner for å fasilitere læring på best mulig måte.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBeing creative to learn better - An EEG study on creativity and learning in adultsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel