Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEnglund, Nunne
dc.contributor.authorDahl, Martine Strand
dc.date.accessioned2019-06-28T08:30:57Z
dc.date.available2019-06-28T08:30:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602728
dc.description.abstractFedres barnerettede tale (BRT) ble undersøkt ved hjelp av en interaktiv lekesituasjon og sammenliknet med voksenrettet tale (VRT). Formålet med studien var å identifisere om fedre tilpasser språket når de henvender seg til barnet sitt, ved å undersøke kjente aspekter ved BRT. Det ble tatt lydopptak av 16 norske fedre når de lekte med barnet sitt, samt en samtale mellom far og forsker. En enveis variansanalyse med gjentatte målinger ble gjennomført, med taletype (VRT og BRT), vokalkvalitet (/a:/-/a/, /i:/-/i/ og /u:/-/u/) og vokalkvantitet (kort og lang) som uavhengige variabler, og tonehøyde, variasjon i tonehøyde, varighet og de to formantfrekvensene (F1 og F2) som avhengige variabler. Vokalområde for hver taletype og vokalkvantitet ble også kalkulert og analysert. Resultatene viste ingen signifikant forskjell i tonehøyde på tvers av taletype, men variasjon i tonehøyden var større i BRT enn i VRT. De korte vokalene /a/ og /i/ hadde signifikant lengre varighet i BRT sammenliknet med VRT. Det ble også funnet et større vokalområde i BRT sammenliknet med VRT, men det var bare signifikant for lange vokaler. Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom fedrenes barnerettede tale når det kom til barnets kjønn og alder. Studien tyder på at norske fedre tilpasser språket når de snakker med barnet sitt, som kan være viktig for å engasjere og opprettholde spedbarnets oppmerksomhet og som kan fasilitere språkutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectbarnerettet talenb_NO
dc.subjectnorske fedrenb_NO
dc.subjectspråkutviklingnb_NO
dc.titleNorske fedres bruk av barnerettet talenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 2.5.2021nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel