• Potensial for opprusting og utvidelse av vannkraft med miljødesign - PotOUt 

      Vilberg, Ingrid; Lia, Leif; Aronsen, Tonje; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Belsnes, Michael (HydroCen Rapport;35, Research report, 2023)
      PotOUt har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt i HydroCen med målsetning om å se på muligheter for opprusting og utvidelse av norsk vannkraft med miljødesign. Prosjektet ble startet gjennom HydroCen OpenCalls i 2021. ...