• Modell for kjøremønsterrelaterte kostnader 

      Eggen, Arnt Ove (HydroCen Rapport;24, Report, 2021)
      Denne rapporten dokumenterer oppdateringer i den eksisterende modellen for beregning av gjennomsnittskostnad og marginalkostnad for start/stopp av pelton- og francisaggregater. Rapporten dokumenterer også videreutvikling ...