• Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea 

      Sundt-Hansen, Line Elisabeth; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Arnesen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus Antti Mikael; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon (HydroCen Rapport;22, Research report, 2021)
      I dette prosjektet har vi utvidet miljødesignkonseptet, opprinnelig utviklet for laks i regulerte vassdrag, til å inkludere større deler av økosystemet (fisk og bunndyr) og menneskers bruk av Nea. Prosjektet startet i 2018 ...