Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorReimers, Anna
dc.contributor.authorHolst, Henrik
dc.contributor.authorFalck, Jessica
dc.contributor.authorHolmøy, Nadine
dc.date.accessioned2019-06-17T14:01:13Z
dc.date.available2019-06-17T14:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601117
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har vi foretatt en todelt analyse av Nordisk Film Production AS, hvor vi har utført en regnskapsanalyse og en SWOT analyse. Fokuset vårt har vært på den økonomiske utviklingen fra 2010-2014 med Kon-Tiki som hovedprosjekt. Gjennom et intervju med Aage Aaberge, produsent av Kon-Tiki, og Sveinung Golimo, daglig leder for Nordisk Film Production AS, fikk vi innblikk i den økonomiske styringen i selskapet, og hvordan de håndterer og reduserer risikoen ved utvikling og gjennomføring av store filmprosjekter. Kunnskapen vi tilegnet oss under intervjuet brukte vi blant annet til å gjennomføre en omfattende SWOT-analyse. Analysen viser at Nordisk Film Productions AS har flere muligheter og styrker enn trusler og svakheter. Dette indikerer at de både er sterke internt og eksternt på tross av svake nøkkeltall, og kan utnytte mulighetene i markedet. Vi kjøpte regnskap for perioden 2010-2014, der vi beregnet de viktigste nøkkeltallene innenfor lønnsomhet, finansiering, soliditet og likviditet. Analysen av nøkkeltallene viser at det er store periodiske svingninger, som blant annet kan forklares av at de kun driver med produksjon. Nøkkeltallene reflekterer også at bedriften ikke er profitt-maksimerende og følgelig gjør at flere av tallene er svake. Selskapet var ikke i normal drift i perioden, hvilket har gjort regnskapsanalysen vanskelig å tolke.
dc.description.abstractIn this study we conducted an accounting analysis and a SWOT-analysis of Nordisk Film Production AS. Our focus has been on the economic development from 2010-2014 with KonTiki as the main project. Through an interview with Aage Aaberge, producer of Kon-Tiki, and Sveinung Golimo, CEO of Nordisk Film Production AS, we gained insight into the financial management of the company. We also learned how they handle and reduce the risk related to development and producing major film projects. The knowledge we acquired during the interview allowed us to conduct an extensive SWOT analysis. The analysis shows that Nordisk Film Productions AS has more opportunities and strengths than threats and weaknesses. This indicates that they are both strong internally and externally, despite weak key figures and can exploit the opportunities in the market. We bought access to the financial statements for the period 2010-2014, where we calculated the most important key figures within profitability, financing, solidity and solvency. The analysis of the key financial figures shows that there are large periodic fluctuations, which can be attributed, in part, to special accounting principles. The key financial figures also reflect that profit-maximization is not the main focus of the company which consequently makes several of the key figures rather weak. The firm was not under ordinary management in this period, which made the analysis difficult to interpret.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har den økonomiske utviklingen vært for Nordisk Film Production AS fra og med 2010 til 2014?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel