Show simple item record

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorNaalsund, Pia
dc.contributor.authorStrømnes, Kristian Harald
dc.contributor.authorStixrud, Sebastian
dc.date.accessioned2019-06-17T14:01:13Z
dc.date.available2019-06-17T14:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601116
dc.description.abstractDenne semesteroppgaven omhandler fundamental og markedsbasert verdsettelse av Grieg Seafood ASA basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Den fundamentale verdsettelsen er basert på analyse og prognoser av kontantstrømmer og markedsbasert verdsettelse ved bruk av multipler. Som grunnlag for verdsettelsen har vi utført strategiske analyser som PESTEL, Porters bransjeanalyse og VRIO, for å definere hvor selskapet befinner seg i markedet. Videre bruker vi regnskapsanalysen til å sammenlikne bedriftens lønnsomhet, soliditet, finansiering og likviditet med konkurrentene i sektoren. På bakgrunn av disse lager vi oss prognoser for fremtidige kontantstrømmer og estimerer bedriftens risiko og vekstpotensiale noe som gir oss en aksjepris på 123 kr. Dette vekter vi sammen med en multippelanalyse der vi benytter oss av multiplene P/E, EV/EBIT og EV/kg der vi ender opp med en aksjekurs på 116,9 kr. Til slutt kommenterer vi variablene våre i en sensitivitetsanalyse. Vår utregnede sluttkurs er 119,5 kr og er et gjennomsnitt av resultater fra markedsbasert og fundamental verdsettelse. Dette gir en totalverdi på selskapet på 13 343 609 000 kr. Gjennom våre analyser tilsier dette at aksjen er underpriset noe som leder oss til en kjøpsanbefaling av aksjen.
dc.description.abstractThis paper analyses the company Grieg Seafood ASA with fundamental- and market-based valuation through strategic- and accounting analysis. The fundamental valuation is based on analysis and prognosis of cash flows whereas the market-based valuation is based on valuation multiples. Through our strategic analysis we have used models such as PESTEL, Porters five forces and VRIO to define the company’s place in the market. in addition, we use the accounting analysis to compare Grieg Seafood’s financial statements against other companies in the same sector. We compare Grieg Seafood through four variables, namely if they are profitable, if they are solid, if their financing looks good and how liquid the companies are. based on these variables we estimate future cash flows, the company’s growth potential and risk the company has, and is taking compared to the rest of the sector. This gives us a stock price of 123 kroners, which we compare with the stock price we get from our multiple analysis which is 116,9 kr. In conclusion we comment our variables through a sensitivity analysis. The stock price we arrive at for the company is 119,5 which is an average of the fundamental- and multiple analysis. This gives the company a total value of 13 343 609 000 NOK. Through our analysis this leads us to believe that the stock is still underpriced, and we would recommend buying the stock despite the upturn the salmon-prices have had the last years.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Grieg Seafood ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record