Show simple item record

dc.contributor.advisorTor-Eirik Olsen
dc.contributor.authorJostein Gundersen
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:49Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601102
dc.description.abstractJeg har i denne studien sett på forhold som påvirker lønnsomhet i den norske oppdrettsnæringen av laks og ørret. Formålet er å finne ut om det er noen forhold som er sammenfallende for flere selskaper som påvirker deres lønnsomhet. Dette vil bli testet opp mot relevant økonomisk teori og sett opp mot tidligere forskning på området. Jeg har valgt å bruke samme problemstilling som en masteroppgave levert på Trondheim økonomiske høyskole i 2010 av Mørkve og Ulvan og retest de variablene som de fant mest relevante. Hvilke forhold har betydning for lønnsomheten i den norske oppdrettsnæringen? For å undersøke denne problemstillingen har jeg hatt en kvantitativ tilnærming til stoffet, med innsamling av offentlig tilgjengelige regnskapsdata og hentet utfyllende informasjon fra andre offentlige kilder. Videre har jeg benyttet et personlig intervju for å finne ut mer om temaet og finne relevante kilder og data. Jeg har i studien tatt med 112 selskaper med data fra 2017. Og undersøkt for 5 variabler: Dette var antall konsesjoner som selskapene har; Om daglig leder var en del av styret i selskapet; Hvilken fôrfaktor som selskapene har; Hvor selskapene er lokalisert på kysten av t i Norge og tilslutt en variabel jeg har kalt Vertikal integrasjon som ser på hvor stor del av verdikjeden selskapene dekker. Det viste seg at fôrfaktoren ble den eneste variabelen som hadde signifikant påvirkning på lønnsomheten. Beliggenhet i Nord ble forkastet i fra modellen siden denne hadde for stor korrelasjon med fôrfaktoren.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhet i norsk oppdrettsnæring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record