Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorJohannessen, Håkon
dc.contributor.authorMyhre, Gøran
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:40Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601098
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven gjennomført en regnskapsanalyse av oppdrettsselskapet SinkabergHansen AS i perioden 2013-2017. Vi har sett på den økonomiske utviklingen ved å se på nøkkeltall for lønnsomhet, soliditet, finansiering og likviditet. I tillegg har vi gjennomført en strategisk analyse i form av en PESTEL-analyse. Oppgaven starter med en innledende del der tema og valgt problemstilling presenteres. I denne delen presenteres også bedriften SinkabergHansen AS. Deretter presenteres relevant teori. Teoridelen er delt i to, hvor den første delen omhandler regnskapsanalysen, mens del to dreier seg om den strategiske analysen. Videre beskrives valgt metode for oppgaven. Her belyses valg og avgrensninger vi har gjort i utarbeidelsen av problemstilling, valg av undersøkelsesdesign, innsamling av data og undersøkelsens gyldighet og reliabilitet. Den største og mest omfattende delen av oppgaven er analysedelen, der vi først presenterer de ulike nøkkeltallene vi har fokusert på. Etter nøkkeltallene for SinkabergHansen er presentert har vi valgt å sammenligne nøkkeltallene for lønnsomhet med to andre aktører i samme bransje. I siste del av analysen kommer den strategiske analysen, der vi har sett på makroforhold som har påvirket den økonomiske utviklingen i bedriften i perioden. Til slutt har vi en del der vi knytter alle trådene sammen og kommer med en konklusjon. Vi forsøker her å knytte sammen momenter fra regnskapsanalyse og den strategiske analysen for å gi et godt svar på problemstillingen. Analysen viser at lønnsomheten i bedriften jevnt over er god, og at de opererer i et svært lønnsomt marked.
dc.description.abstractIn this paper we have conducted an economic statement analysis of the salmon farming company SinkabergHansen AS, from the year 2013 through 2017. To answer the research question, we have conducted an accounting analysis along with a strategic analysis. We have been looking into key economic figures for profitability, solvency, solidity and funding to get an overview over the company’s economic development. In addition we have used a strategic analysis tool called PESTEL-model, which allows us take a look at the macro conditions that may affect the company. Our assignment starts off with an introduction of the chosen topic and research question, including a short presentation of the company SinkabergHansen. The theory that comes next is divided in two parts. First we present the accounting analysis, and then the strategic analysis. In the next chapter we describe the methodological approach to our assignment. This part includes the development of the research question, how data is collected, different approaches to data analysis and finally the reliability and validity of our assignment. The analysis is the most comprehensive part of our paper. Here we present the key figures that we have been focusing on, and then we compare these key figures with the key figures of two other companies in the same industry. The strategic analysis is the last part of our analysis. Here we have been using the PESTEL-model to help us look at macro conditions that may have affected the company´s economic development. At the end, we have gathered all pieces of the analysis part into a conclusion. This chapter contains a summary of how the economic development has been, along with a discussion of possible reasons of why the development have been like this. All in all, the analysis shows that the economic situation of SinkabergHansen is really good, and that they operate in a very profitable market.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av SinkabergHansen AS
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel