Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorMattson, Kristine Hage
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:38Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601096
dc.description.abstractTeltspesialisten AS er et gründerfirma startet opp i Trondheim i 2005. De startet opp i det små, med utleie av partytelt og annet utstyr til arrangement, primært i Trondheimsområdet. Teltspesialisten AS har hatt en eventyrlig utvikling som det har vært svært spennenende å ta del i. En sped start i 2005, førte til hurtig omsetningsvekst og kapring av markedsandeler. De første årene ble preget av prøving og feiling, og masse læring. Etter noen år i en bransje preget av få, men store aktører, kjøpte de opp den største konkurrenten i Midt-Norge, Myhre & sønn AS i 2010. Dette gjorde Teltspesialisten AS, til den største aktøren i sin bransje i Midt-Norge og de fortsatte å vokse jevnt og trutt. Et større vendepunkt i historien, kom etter at anbud på store forsvarsøvelser i området, ble vunnet. Dette førte til store oppdrag med høy omsetning og etter hvert meget god inntjening. Bedriftseventyret Teltspesialisten AS, førte i 2017 til en sammenslåing med et stort Bergensfirma, W. Giertsen hallsystemer AS, med Frank Mohn i spissen. Strategien har på veien blitt noe flyttet fra hovedfokus på arrangement og partytelt, til et større fokus på salg og utleie av plasthaller. Sammenslåingen, samt en noe endret strategi, førte dermed til et navneskift i 2017 – til Hallspesialisten AS. I denne oppgaven, har jeg tatt for meg de siste årene opp mot sammenslåingen og navneskiftet, som jeg ser på som et vendepunkt i bedriftens historie. Jeg har foretatt en regnskapsanalyse, ved å se på nøkkeltallene til bedriften i perioden. Jeg har dessuten i samarbeid med nøkkelpersoner i bedriften, utført en strategisk analyse. Dette for å se på de interne styrkene og svakhetene til bedriften, samt på mulighetene og truslene de har i markedet nå. I tillegg har jeg foretatt en benchmark mot en av konkurrentene i bransjen, for å se nærmere på om endringer i perioden kan skyldes markedsforhold for øvrig eller om bedriften beveger seg i en annen retning enn konkurrenten. Hovedformålet med oppgaven, har vært å se på hvilke underliggende hendelser som har bidratt til regnskapstallene og endringer i perioden. I tillegg har jeg gjennom SWOT-sanalysen, fått et godt innblikk i bedriftens utfordringer og muligheter. Dette ender i en konklusjon som viser viktigheten av regnskapsanalyse, og hvor mye informasjon som ligger skjult bak regnskapstallene. Det er essensielt for enhver bedrift å ha oversikt over hvorfor regnskapet viser overskudd eller underskudd og vite hva som kan gjøres for å trekke i riktig retning.
dc.description.abstractTeltspesialisten AS is an entrepreneurial firm which was founded in Trondheim in 2005. In the beginning, they were a small firm, were the main business was rental of party tents and rental of all other equipment for events, primarily in the region of Trondheim. Teltspesialisten AS has had an extraordinary development, which has been very interesting to be a part of. A quick start in 2005, quickly led to an increase in sales and market shares. The first years in their existence, were characterized of trying and failing, but also a great share of learning. After a few years, in an industry of few, but big players, they bought the biggest competitor in the area, Myhre & Sønn AS in 2010. This made Teltspesialisten AS the largest in their industry in the area, and they continued the growth steadily. A great point of return in their history, came when they won a big tender for a military exercise trough the Norwegian Armed Forces. This led to a great increase in sales and as the years passed by, and more tenders were won, also great earnings. These adventures all together, led to another great happening, in 2017, when Teltspesialisten AS bought the shares in another big competitors’ firm. This was a large firm in Bergen, W. Giertsen hallsystemer AS, in the lead of Frank Mohn. The strategy has after this merge, been moved from focus on arrangements and party tents, more to focus on sales and rental of plastic halls. The merge, and somewhat change in strategy, led to a change of name in 2017, to Hallspesialisten AS. In this assignment, I have mainly focused on the last years of the firm’s history, which led to the merge with this large competitor and the change of name. I see these happenings as a huge turning point of the firm. I have made a financial statement analysis where I have taken a closer look at the key figures for the period of time. In partnership with some of the key people in the firm, I made a strategic analysis, in order to take a closer look at the internal strengths and weaknesses, as well as on the opportunities and threats that exists in the surroundings. I have also benchmarked the key numbers towards one of the competitors in the market today to take a closer look at in what direction Teltspesialisten AS is moving. And to see if the ups and downs in their numbers, are due to internal matters or if it´s the market that´s moving in one or another direction. My main purpose with this assignment, has been to take a closer look at what underlying happenings in the firm´s history has contributed to the numbers and the changes in the accountings. Through the SWOT-analysis and the conversations with the manager, I had a great insight in the opportunities and the challenges they are facing from now and on. This all together, leads to a conclusion in the end, which shows the importance of an analysis of the accounting and how the numbers hide a lot of important information. It is crucial for all firms to see why the numbers at the bottom line, shows surplus or deficit and to understand what to do, to pull in the right direction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse av Teltspesialisten AS 2014-2016
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record