Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorAvdimetaj, Felicia
dc.contributor.authorJohnsen, Emilie
dc.contributor.authorHagen, Anna Louise
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:28Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601085
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss den økonomiske utviklingen og gjennomført en lønnsomhetsanalyse av bedriften Hval Sjokoladefabrikk ASA i perioden 2016-2018. Denne analysen er gjennomført på bakgrunn av problemstillingen: ”Hvordan har lønnsomheten i Hval Sjokoladefabrikk ASA vært i perioden 2016-2018?” I den første delen av oppgaven vil vi presentere bedriften samt begrunne valg av bedrift og problemstilling. Den andre delen av oppgaven er utelukkende en teoretisk del, som tar for seg en beskrivelse av ti nøkkeltall. Disse tallene gir oss informasjon innenfor fire områder; lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering. Den neste delen handler om metoden vi har brukt og en presentasjon av vår problemstilling. Deretter har vi presentert de faktiske nøkkeltallene og drøftet disse. Ved bruk av grafiske fremstillinger gir dette oss et godt bilde av utviklingen over tid. Avslutningsvis kommer en konklusjon av analysen. Analysen har gitt oss informasjon som tilsier at lønnsomheten har blitt dårligere, men har likevel tilfredsstillende likviditet og soliditet. Fortrinnsvis var 2016 og 2017 gode år for bedriften, men det har vært en negativ utvikling i 2018. Økningen i sukkeravgiften kan tenkes å være en sterkt medvirkende årsak til dette.
dc.description.abstractThis thesis addresses the economic development in Hval Sjokoladefabrikk ASA, through a profitability analysis in the period of 2016-2018. The analysis has been carried out on the basis of the following research question: ”How has the profitability in Hval Sjokoladefabrikk ASA been during the period of 2016-2018?” In the first part of the thesis we will present the company and justify the choice of the company and research question. The second part is mainly a theoretical part, and addresses a description of ten key financial figures. These figures give us information within four areas; profitability, solvency, solidity and financing. Next, the research methodology is presented. Then, the presentation and discussion of the results will be dealt with. Graphical presentations are drawn upon to illustrate the development over time. Finally, a conclusion of the analysis will be presented. The results indicate that profitability has worsened, but still has satisfactory solvency and solidity. Moreover, the results indicate that there has been a negative development in 2018, compared to 2016 and 2017, parly attributable to the considerable increase in the sugar tax.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har lønnsomheten i Hval Sjokoladefabrikk ASA vært i perioden 2016-2018?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel