Show simple item record

dc.contributor.advisorDenstadli, Jon Martin
dc.contributor.authorAndersen, Erling Almlid. Ellingsen, Fredrik. Lauglo, Anders.
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:20Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601076
dc.description.abstractFordelsprogram innen dagligvarebransjen har hatt økende tilstedeværelse på det norske markedet siden starten av 90-tallet. Alle de største aktørene benytter seg av sine egne program, med forskjellig funksjoner og design, men med en tanke om å binde kundene opp mot sine respektive butikker. Oppgaven vil med utgangspunkt i teori fra et relasjonsmarkedsfaglig ståsted drøfte i hvilken grad Rema 1000’s fordelsprogram, «Æ»-appen, har effekt på kundelojaliteten. Vi har ved hjelp av en empirisk spørreundersøkelse skaffet datagrunnlag til å løse denne oppgaven. Fordelsprogrammets historie, utbredelse og utforming presenteres før relevant lojalitetsteori drøftes. Deretter beskrives forskningsmetoden før analysen av markedsundersøkelsen legges frem. Avslutningsvis diskuteres oppgavens funn. Resultatene tyder på at “Æ”-Programmet har en positiv effekt på kundelojalitet. Bruken av “Æ” og deler ved tilfredsheten med “Æ” påvirker også kundelojaliteten positivt.
dc.description.abstractThe customer benefit program in the grocery industry has been growing in the Norwegian market since the beginning of the 1990s. All the biggest players use their own program, with different functions and design, but all with a intent to connect customers to their respective stores. The task will be based theory from a relationship marketing-based position to extent to which Rema 1000's benefit program, "Æ" has an effect on customer loyalty. We have, by means of an empirical questionnaire, obtained the data to solve this task. The history, distribution and design of the benefit program is presented before relevant loyalty theory is discussed. The research method is then described before the analysis of the market research is presented. Finally, the task's findings are discussed. The results indicate that Rema 1000’s “Æ”-program has a positive effect on customer loyalty. The use of “Æ” and parts of satisfaction with “Æ” also has positive effects on customer loyalty.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFordelsprogram i dagligvarebransjen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record