Show simple item record

dc.contributor.advisorBecker, Mike Denis
dc.contributor.authorEgge, Eivind
dc.contributor.authorNordhaug, Erik
dc.contributor.authorFarstad, Simon
dc.date.accessioned2019-06-17T14:00:16Z
dc.date.available2019-06-17T14:00:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601073
dc.description.abstractVisning av Fotball-EM og Fotball-VM på storskjerm har de siste 15-20 årene hatt en stor vekst, spesielt i Europa. Fotballfesten AS sitt arrangement på Kontraskjæret i Oslo var med på å starte denne trenden og har opplevd en stadig vekst fra mesterskap til mesterskap. Det faktumet at det stadig dukker opp nye aktører innen bransjen i Norge tyder på at det finnes god lønnsomhetspotensialet i markedet. I denne utredningen ønsker vi derfor å se nærmere på lønnsomheten til Fotballfesten AS, og studere hvordan utviklingen har vært fra 2007 til 2017. Vi innleder oppgaven (kapittel 1) med en presentasjon av bedriften vi har valgt, der vi presenterer og aktualiserer temaet. Videre kommer vi inn på problemstilling i detalj. I kapittel 2 vil vi presentere relevant teori innenfor strategisk økonomistyring, der vi kommer nærmere inn på de strategiske analyseverktøyene vi har valgt å bruke. Videre i kapittel 3 vil vi komme nærmere inn på hvordan vi har gått fram metodisk for å belyse problemstillingen som vi har stilt oss. I kapittel 4 vil vi analysere makroomgivelsene, bransjen og Fotballfesten AS basert på Porters fem konkurransekrefter, PESTEL- rammeverket, og deretter foreta en regnskapsanalyse. Til slutt i denne utredningen, i kapittel 5, vil vi presentere konklusjonen til analysen.
dc.description.abstractShowing the European Football Championship and World Cup in football on a big screen have seen great growth over the past 15-20 years, especially in Europe. Fotballfesten AS’s arrangement on Kontraskjæret in Oslo contributed with starting this trend and have seen great engagement from the recent championships. The fact that it occurs new competition in the industry in Norway suggests there is great profit potential in the market. In this report we want to look closer on the profitability of Fotballfesten AS, and study how the growth has been from 2007 to 2018. We start the report (Chapter 1) with a presentation of the company we have chosen, where we present and actualize the theme. Then we go further in detail on the issue. In Chapter 2 we will present relevant theory within strategic financial management, where we look closer into the strategic analytics we have chosen. In chapter 3 we will look closer on how we have approached methodically to solve the issue. In chapter 4 we will analyze the macro environment, the industry, and Fotballfesten AS based on Porters five competitive forces, the PESTEL-framework and then do an accounting analysis. In the end of this report, we will present the conclusion to the analysis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSemesteroppgave i økonomisk styring
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record