Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrænd, Jorunn Andrea
dc.contributor.authorJensen, Daniel
dc.date.accessioned2019-05-25T14:00:20Z
dc.date.available2019-05-25T14:00:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2598807
dc.description.abstractDenne oppgaven er en litteraturstudie som har fokus på hvordan ryggmargsskadde pasienter kan med hjelp fra sykepleier klarer å mestre sin situasjon for å få økt livskvalitet. Dette er problemstillingen: "Hvordan kan man utøve sykepleie til pasienter med ryggmargsskade, slik at de får økt mestring og høynet livskvalitet?" I teorikapitlet presenteres det relevant teori om ryggmargsskadde, sykepleieteori ved Joyce Travelbee, rehabilitering og sykepleierens funksjon, motivasjon og motiverende samtale, før avslutningsvis teori om mestring og livskvalitet. I drøftingskapitlet drøftes teorien opp mot forskning som har blitt funnet og egenerfart praksis. Konklusjonen er at en god relasjon mellom pasient og sykepleier, der medbestemmelse vektlegges, er altså grunnlaget for at sykepleier skal gi støtte til en ryggmargsskadd pasient slik at han får bedret mestring, kommer seg i aktivitet og dermed høyner livskvaliteten sin.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMestring og livskvalitet hos ryggmargsskadde
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel