Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUwizera, Ariane
dc.contributor.authorRedzovic, Skender Elez
dc.date.accessioned2019-04-26T10:56:59Z
dc.date.available2019-04-26T10:56:59Z
dc.date.created2018-10-01T15:44:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGeriatrisk sykepleie. 2018, 02 45-51.nb_NO
dc.identifier.issn1891-1889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2595701
dc.description.abstractBakgrunn: Antall eldre i Norge er økende, og stadig flere benytter seg av sykehjemsplass. Utviklingen fører til at stadig flere eldre dør på sykehjem. Denne studiens hensikt er å gi innsikt i hvordan dødsfall oppleves av erfarne sykepleiere på sykehjem, hvordan de mestrer disse situasjonene og hvilke tiltak som finnes på arbeidsplassen når pasienter går bort. Metode: Det ble gjennomført fem individuelle semistrukturerte intervjuer med sykepleiere fra tre sykehjem for å samle inn datamaterialet. Systematisk tekstkondensering (STC) ble benyttet som metode i analyseprosessen. Resultat: Informantene opplevde dødsfallene som krevende, trist og noen ganger befriende. Sykepleierne ga uttrykk for at deres opplevelse av et dødsfall blant annet avhenger av hvilken relasjon de har hatt til den avdøde, og opplevelsen av hvorvidt vedkommende fikk en verdig avslutning på livet. Underbemanning, delstillinger og bruk av ufaglærte vikarer var faktorer som spilte en negativ rolle for hvordan de opplevde dødsfall. Informantene mestret opplevde dødsfall ved å benytte seg av opparbeidet erfaring og legge til rette for egenomsorg. Ingen av sykehjemmene hadde oppfølgingsrutiner ved dødsfall selv om informantene uttrykte ønske om det. Konklusjon: Pasienters dødsfall på sykehjem er en sammensatt og krevende faktor som påfører sykepleiere både fysiske og psykiske belastninger. Arbeidskrav på jobben, innføring av faste oppfølgingsrutiner, og bemanningssituasjonen bør drøftes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere i geriatriog demensnb_NO
dc.titleSykepleieres opplevelse og mestring i møte med dødsfall på sykehjemnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber45-51nb_NO
dc.source.volume02nb_NO
dc.source.journalGeriatrisk sykepleienb_NO
dc.identifier.cristin1616875
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2018 by Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere i geriatriog demensnb_NO
cristin.unitcode194,65,30,0
cristin.unitnameInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel