Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHybertsen, Ingunn Dahler
dc.contributor.authorAndersen, Bente Kristin Årbogen
dc.date.accessioned2019-02-07T14:43:38Z
dc.date.available2019-02-07T14:43:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584427
dc.description.abstractHelsesektoren står foran store utfordringer, både på kort og lang sikt. Behovet for helsetjenester øker, men overføringene til helsesektoren øker ikke i samme grad. Det er en utfordring at det ikke utdannes nok helsepersonell til å møte det økende behovet og dette gjør det nødvendig å utnytte de ressursene man har mest mulig effektivt. HRs rolle i dette arbeidet er å bidra med sin kompetanse til planlegging og gjennomføring av gode prosesser som ivaretar både arbeidsgivers behov og ansattes interesser. Hensikten med studien er å se nærmere på hvilken betydning relasjoner, motivasjon og læring har for effektiv ressursutnyttelse med dagens organisering i grupper og team ved sengepostene Studien er basert på observasjon (skygging) og intervju av fire sykepleiere; en fra hver gruppe/team ved de to sengepostene. Studien har et utforskende og beskrivende design og empirien baserer seg på få informanter. Resultatene viser at relasjoner til arbeidsgiver spiller liten rolle i forhold til effektiv ressursutnyttelse. Derimot ser det ut til at relasjonen til kollegene spiller en viktig rolle. De ansatte motiveres av selve jobben og fagfeltet, de får utnyttet kompetansen sin og de opplever tillit fra leder. Dette skulle indikere at de ikke er låst til et bestemt team. Til tross for dette så vil motivasjonen påvirkes negativt hvis de må bytte team. Undersøkelsen viser også at arbeidsmiljøet er en viktig motivasjonsfaktor. Det synes som om mulighetene til læring i form av kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av teamene og seksjonene er den største begrensningen med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Fordelen med dagens organisering med spisskompetanse og god flyt i stabile team, må veies opp mot klinikkens behov for å bruke ressursene der behovet til enhver tid er størst. Funnene i studien kan være med på å identifisere tiltak som på kort og lang sikt kan bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBetydningen av relasjoner, motivasjon og læring for effektiv ressursutnyttelse - En kvalitativ studie av organiseringen ved Kreftklinikken, St. Olavs hospitalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel