Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMork, Knut Anton
dc.contributor.authorSkaar, Kari Elise Storengen
dc.date.accessioned2019-02-07T13:06:23Z
dc.date.available2019-02-07T13:06:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584373
dc.description.abstractDet er funnet et interessant mønster i aksjeavkastningene i FOMC-syklusen, altså periodene mellom de planlagte møtene til Federal Open Market Committee (FOMC). Partallsukene i FOMC-syklusen har meravkastninger som er positive, mens oddetallsukene har meravkastninger som er negative eller tilnærmet lik null. Dette mønsteret har vært til stede siden 1994, da sentralbanken i USA begynte å offentliggjøre beslutninger umiddelbart etter de planlagte FOMC-møtene. Cieslak et al. har undersøkt dette mønsteret i meravkastningene over flere år, og deres siste artikkel om emnet ble publisert i februar 2018, med data- og statistikkanalyser fra utvalget 1994 – 2016. Denne masteroppgaven har sitt fokus på amerikanske aksjeavkastninger, hvor jeg først replikerer Cieslak et al. sine analyser fra utvalgene 1994 – 2013 og 1994 – 2016, og deretter anvender de samme metodene på mitt nyere utvalg 1994 – April 2018. Analysene bekrefter at ukemønsteret i meravkastningene fortsatt er til stede i markedet, og at det fortsatt er lukrativt å investere i aksjer i partallsukene i FOMC-syklusen.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: An intriguing pattern has been observed in stock returns over the FOMC cycle, i.e. the time periods between the scheduled meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC). The even weeks over the FOMC cycle observe positive excess returns, whilst the odd weeks exhibit excess returns that are negative or close to zero. This pattern has been present since 1994, when the Fed started making public announcements of decisions immediately after scheduled FOMC meetings. Cieslak et al. have investigated this pattern over several years, and their most recent article on the topic was published in February 2018, containing data and statistical analyses on the sample 1994 – 2016. This master thesis has its focus on U.S. stock returns, replicating Cieslak et al.’s analyses on their 1994 – 2013 and 1994 – 2016 samples, before applying the same procedures to my more recent sample 1994 – April 2018. Analyses find that the biweekly stock return pattern does indeed persist, suggesting that it is still financially rewarding to hold stocks in even weeks over the FOMC cycle.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleU.S. Stock Returns over the FOMC Cycle - An exploration and empirical analysis of whether previously discovered patterns have persistednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel