Show simple item record

dc.contributor.advisorLinde, Mattias
dc.contributor.advisorHagen, Knut
dc.contributor.advisorHåberg, Asta
dc.contributor.advisorStovner, Lars Jacob
dc.contributor.authorHonningsvåg, Lasse-Marius
dc.date.accessioned2019-02-06T11:56:46Z
dc.date.available2019-02-06T11:56:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3393-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584113
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Hodepine er som regel en ufarlig lidelse, men kan i noen tilfeller være symptom på forandringer i hjernen, slik som svulst eller nevrologisk sykdom. De fleste studiene som har tatt for seg forekomsten av hjerneforandringer hos personer med hodepine har vært såkalte kasus-kontrollstudier. I slike studier blir deltakerne rekruttert basert på om de har hodepine eller ikke, hvilket kan introdusere systematiske feil. Man kan redusere sannsynligheten for at slike feil oppstår ved å rekruttere tilfeldige deltakere fra den allmenne befolkningen. Flere studier som har brukt magnettomografi (MR) til å undersøke personer med migrene har vist at de har mer hvitsubstanslesjoner enn personer uten hodepine. Hvitsubstanslesjoner er forandringer i ledningsbanene i hjernen som man tror kan være tegn på karsykdom. Noen få studier har vist at disse lesjonene også kan ses hos personer med andre hodepinetyper, men de aller fleste studier har fokusert på personer med migrene. Målet med denne befolkningsbaserte MR-studien var å undersøke om hjernene til personer med hodepine så annerledes ut enn hjernene til personer uten hodepine. Først undersøkte vi den demografiske sammensetningen av deltakerne for å se om de lignet på dem som ikke deltok i studien. Deretter undersøkte vi om det var sammenheng mellom hodepine og generelle forandringer i hjernen. Til slutt undersøkte vi om de med hodepine hadde mer forandringer i hjernens hvite substans enn de uten hodepine. Metode De 1006 deltakerne i dette prosjektet ble rekruttert fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Den demografiske sammensetningen til deltakerne ble sammenlignet med de som ikke deltok. Alle deltakerne gjennomgikk en MR-undersøkelse av hjernen hvor funn ble delt inn i betydningsfulle (f.eks. svulst, utposninger på blodårene og hjerneslag) og mindre betydningsfulle (f.eks. cyster, hvitsubstanslesjoner og forkalkninger) forandringer. Videre ble deltakerne delt inn i hodepinegrupper basert på hva de svarte på spørreskjemaer i HUNT. Andelen med funn på MR ble sammenlignet på tvers av hodepinegruppene. Resultater Deltakerne i dette prosjektet hadde færre risikofaktorer for karsykdom, lengre utdanning og var noe yngre enn de som ikke deltok. Det var ingen forskjell i antall betydningsfulle funn mellom gruppene, men de som hadde hodepine av spenningstype, og de som utviklet hodepine i voksen alder, hadde mer forandringer i de dype deler av hjernens hvite substans enn personer uten hodepine. Konklusjon Deltakerne i dette prosjektet hadde noen færre risikofaktorer enn de som ikke deltok. Dette betyr at man trolig finner noe mindre kar-relaterte hjerneforandringer hos dem som kommer til slike studier enn hva det egentlig er i den generelle befolkningen. At det var like mange betydningsfulle funn hos hodepinefri som hos de med hodepine viser at man kan forvente få klinisk betydningsfulle funn om man tar MR av personer med hodepine i den generelle befolkningen. Siden de med hodepine av spenningstype, og de som utviklet hodepine i voksen alder, hadde økt forekomst av hvitsubstanslesjoner, bør man inkludere andre hodepinetyper enn migrene i fremtidig forskning på dette temaet. I våre analyser forsøkte vi å korrigere for kjente risikofaktorer for karsykdom, hvilket kan bety at økt forekomst av hvitsubstanslesjoner ved spenningshodepine kan ha andre årsaker enn iskemisk karsykdom.nb_NO
dc.description.abstractSummary Introduction Headaches are most commonly signs of primary headache disorders, but may also be symptoms of intracranial abnormalities. Most studies on this subject have had case-control designs, and studies with population-based designs are needed to minimize selection bias. Neuroimaging studies indicate that migraine is associated with white matter hyperintensities (WMH). These lesions may be a sign of vascular disease and several migraine-specific hypotheses linking WMH and headache have been proposed. A few studies show that also non-migrainous headache is associated with WMH, but most investigations have only included people with migraine. Our aim with this population-based neuroimaging study was to examine whether the brains of people with headache are structurally different from the brains of those without headache. First, we examined whether the potential results were generalizable to the population at large, thereafter, we examined whether headache was associated with intracranial abnormalities in general, and WMH in particular. Methods Participants were drawn from the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), and 1,006 individuals were subject to magnetic resonance imaging (MRI) of the brain as part of a neuroimaging sub-study (HUNT MRI). Participants in HUNT MRI were compared to nonparticipants and non-invited with regard to demographic characteristics. Questionnaire-based headache diagnoses were used when intracranial abnormalities and WMH were compared across headache status. Results Participants were similar to non-participants and non-invited in most investigated characteristics, except that participants had a higher level of education, were somewhat younger, and had less cardiovascular risk factors. There were no differences in major abnormalities (e.g. tumors, aneurysms, and infarctions) when comparing those with headache and those who were headache-free. However, individuals with tension-type headache, and those reporting new onset of headache in adult life, were more likely to have extensive WMH than headache-free subjects, especially in the deep white matter. Conclusion The participants in this MRI study had less cardiovascular risk factors than those who declined to participate and those who were not invited. Other researchers should therefore be aware that individuals participating in neuroimaging studies may have lower prevalence of intracranial abnormalities associated with cardiovascular risk factors than the general population. The lack of proof of an association between headache and major abnormalities indicate that neuroimaging of those with headache in the general population yields few findings of clinical significance. The increased load of deep WMH in those with tension-type headache and in those with onset of headaches in adult life should encourage researchers to include individuals with non-migrainous headache and take into consideration the changes in headache occurrence over time in future investigations into the relationship between WMH and headache. Since we attempted to adjust for cardiovascular risk factors, one should also consider non-ischemic causes of WMH in people with headache, e.g. blood-brain barrier leakage, inflammation, degeneration, and amyloid angiopathy.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:301
dc.titleMorphology and lesions of the brain among headache sufferers in the general adult populationnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO
dc.description.localcodedigital fulltext not avialablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record