Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelleve, Ingrid
dc.contributor.authorUlvik, Marit
dc.contributor.authorSmith, Kari
dc.date.accessioned2019-01-25T11:19:20Z
dc.date.available2019-01-25T11:19:20Z
dc.date.created2018-02-17T14:22:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12 (1), 1-22.nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582342
dc.description.abstractMålet med denne studien er å undersøke hvordan lærere forstår og tolker sitt profesjonelle handlingsrom og hvordan de, basert på denne erfaringen, har opplevd å nå sine egne mål over tid. Studien, som er del av en internasjonal studie, bygger på observasjoner, intervjuer og story-lines fra seks lærere ved tre videregående skoler. Lærerne er av ledelsen utpekt til å være lærere som utnytter det handlingsrommet de har og som selv tar styring på hvordan de praktiserer lærerjobben. Funnene viser at lærerne langt på vei tolker og endrer rammer og regelverk i tråd med egne mål – også lærere innenfor samme kontekst. De fleste lærerne opplever at de utnytter og har utnyttet et større handlingsrom enn de erfarer å ha med bakgrunn i rammer og pålegg. Dette resultatet skiller seg fra de to andre landene som deltar i den internasjonale studien. Konklusjonen er at kunnskap om læreres forståelse av sitt profesjonelle handlingsrom kan bidra til refleksjon over egen lærerrolle og til ny innsikt i skoleutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherActa Didactica Norgenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.title«Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttetnb_NO
dc.title.alternative«Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttetnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1-22nb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.5617/adno.4794
dc.identifier.cristin1566250
dc.description.localcodeLisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal