Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugonb_NO
dc.contributor.advisorToftevaag, Trondnb_NO
dc.contributor.authorGoplen Lomsdalen, Johannesnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:56:36Z
dc.date.available2014-12-19T13:56:36Z
dc.date.created2014-11-13nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier762883nb_NO
dc.identifierntnudaim:11614nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/258054
dc.description.abstractSammendragOppgaven omhandler beskyttelse mot overstrøm i elektriske installasjoner, med fokus på anlegg som inneholder generatorer og UPS. "Overstrøm" benyttes her i vid betydning, hvor alle strømforløp som skaper problemer fornett, kilder, eller forbruksutstyr, er en overstrøm. Overstrømmer kan deles inn i stasjonære og transiente overstrømmer. Stasjonære overstrømmer kan være strømmer som overgår kildens maksimale merkeeffekt, men kan også være mindre strømmer med uheldig effektfaktor. Transiente overstrømmer skyldes typisk lastendringer eller kortslutning. Slik endring i sløyfeimpedans, kan gi signifikant kortvarig frekvensvariasjon og spenningsvariasjon. Man kan oppleve at kilder oscillerer mot hverandre, og at de også kommer ut av synkronisme. Store spenningsfall, som spesielt etter en stor kortslutning, vil føre til at motorer mister fart, transformatorflux kommer i utakt med nettet, og kondensatorer lades ut. En sekundæreffekt av dette er, at det etter frakobling av feil vil kunne gå en betydelig re-innkoblingsstrøm, som i tillegg til regulære startstrømmer, kan gi utfordringer i forhold til feilutkobling av vern.En annen effekt av spenningsfall som er viktig i alle nett, men kanskje spesielt viktig i de somforsynes av UPS, er faren for funksjonsvikt i tilkoblet utstyr.Det tas sikte på å gi en grunnleggende komponentforståelse av kilder og laster, og knytte detopp mot vern mot overstrøm, og dermed å bevisstgjøre konsekvenser av prosjekteringsvalg.Sentralt blir da kilde-og komponentkapasitet, og kontroll av start og re-innkoblingsstrømmer.Selektivitet er viktig. Selektivitet mellom kilder er ønskelig, men den nødvendige tidsforsinkelen kan også risikere å komme i konflikt med å ønsket om at generatorer ikke skal komme ut av fase med fastnettet. Tids-selektivitet kan generelt også gi problemer i forhold til krav om at spenningsfall ikke skal overstige en viss varighet, og dermed hindre feilfunksjon på utstyr. Det presenteres ingen fasit eller oppskrift på prosjektering, da hver installasjon vil ha forskjellige prioriteringer og krav. Tilgang på flere systemparametre, eller bruk av komponenter med avvikende karakter, kan også gi andre marginer og konklusjoner. Det er allikevel oppsummert en del tommeltott-regler, og velmenende råd for hvordan slike anlegg bør prosjekteres, da det forutsettes at disse leses i kontekst.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:11614no_NO
dc.subjectMSELPOWER Master of Science in Electric Power Engineeringno_NO
dc.titleVern mot overstrøm i forbindelse med UPS og generatordriftnb_NO
dc.title.alternativeProtection against overcurrent regarding UPS and local genartor supplynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber294nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record