Show simple item record

dc.contributor.authorOtterlei, Kjersti
dc.contributor.authorSletvold, Hanne
dc.date.accessioned2018-12-13T15:15:05Z
dc.date.available2018-12-13T15:15:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577649
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke motiver som ligger til grunn for bedrifters miljørapportering. Rapportering og offentliggjøring av opplysninger vedrørende bedrifters miljøpåvirkning har blitt en av de mest utbredte og aksepterte virkemidlene i arbeidet med å ansvarliggjøre aktørene i næringslivet. Utviklingen av miljø- og bærekraftsrapportering er et fremvoksende tema i akademisk litteratur. Flere kvantitative studier belyser hvordan norske bedrifter i økende grad utarbeider omfattende rapporter. Det finnes imidlertid lite kvalitativ forskning som søker å forstå hvorfor. Denne oppgaven søker derfor å redusere dette kunnskapsgapet ved å gi innsikt i motivene som ligger til grunn for bedriftenes rapporteringspraksis. For å undersøke dette gjennomføres en kvalitativ studie bestående av 12 intervju med informanter som har tilknytning til bedriftenes miljørapportering. Utvalget består av seks informanter fra bygg- og anleggsbransjen, og seks informanter fra bank- og forsikringsbransjen. Oppgavens empiriske funn diskuteres med utgangspunkt i institusjonell teori. Oppgavens diskusjon konkluderer med at bedrifters rapporteringspraksis på det ytre miljø er sammensatt av ulike motiver. Overordnet har de to ulike bransjene mange fellestrekk og det er en generell tendens til at bedriftenes rapporteringspraksis blir mer homogen, på tross av forskjellig virksomhetsart. De mest dominerende motivene kan forklares ut i fra kontekstuelle faktorer, noe som gjør institusjonell teori til et egnet rammeverk.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMiljørapportering: En studie av motivene som ligger til grunn for bedrifters rapporteringspraksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record