Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWestgaard, Sjur
dc.contributor.authorHjertø, Frederick G.
dc.contributor.authorHolan, Martin A.
dc.date.accessioned2018-12-13T09:13:24Z
dc.date.available2018-12-13T09:13:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577525
dc.description.abstractSeveral researchers argue that fundamental investment strategies consistently outperform the market, without increasing risk. We investigate whether an accounting-based fundamental analysis (Fscore) strategy can be used to distinguish winners from losers, and such a strategy's market-adjusted return is a result of exposure to idiosyncratic volatility or mispricing. We tested the investment strategy in US markets to investigate whether Fscore generated significant returns over the past 21 years, by using portfolio analysis to characterize the relationship between Fscore, book-to-market and idiosyncratic volatility. Fscore is well-suited to identify winning and losing stocks and provides significant support for a strategy (the Piotroski-strategy), which is long in value stocks with high Fscore and short in glamour stocks with low Fscore, that generates high market-adjusted returns. In addition, we find significant support for idiosyncratic volatility not being priced by classic asset pricing models. It appears that companies with high idiosyncratic volatility have lower returns than companies with low idiosyncratic volatility, which in previous research is considered as “the idiosyncratic volatility puzzle”. Furthermore, we find that underpriced stocks (high Fscore) have positive returns and low idiosyncratic volatility. On the other hand, the opposite is true for overpriced stocks (low Fscore). This puzzle can be explained by less arbitrage opportunities associated with long positions compared to short positions. Consequently, the market will eliminate mispricing in long positions, while investors are reluctant or unable to exploit an overpriced stock. Arbitrage risk seems to explain much of the Piotroski-strategy, but not enough to eliminate the mispricing theory. This paper should be interesting for academics and investors who practice fundamental investment analysis and provides implications for strategies that include short positions. The findings in this article compare expectation errors against arbitrage risk, and therefore other strategies based on expectation errors might experience similar results.nb_NO
dc.description.abstract- Flere akademikere hevder at fundamentale investeringsstrategier konsekvent gir bedre avkastning enn markedet, uten å øke risikoandelen. Vi undersøker om en regnskapsbasert fundamentalanalyse (Fscore) kan benyttes for å skille vinnere fra tapere, og om strategiens markedsjusterte avkastning er en følge av eksponering av idiosynkratisk volatilitet eller feilprising. Vi testet investeringsstrategien i det amerikanske markedet for å undersøke om Fscore genererte signifikante avkastninger de siste 21 årene, der porteføljeanalyser benyttes for å se sammenhengen mellom Fscore, bok-til-marked og idiosynkratisk volatilitet. Fscore egner seg godt til å identifisere vinnere- og taperaksjer, og gir signifikant støtte for at en portefølje (Piotroski-strategien) som er lang i verdiselskaper med høy Fscore og kort i vekstselskaper med lav Fscore genererer høy markedsjustert avkastning. I tillegg finner vi signifikant støtte for at idiosynkratisk volatilitet ikke prises av klassiske prisingsmodeller. Det viser seg at bedrifter med høy idiosynkratisk volatilitet har lavere avkastning enn bedrifter med lav idiosynkratisk volatilitet, som av tidligere forskning betraktes som et paradoks. I forlengelsen av dette finner vi at underprisede aksjer (høy Fscore) har en positiv avkastning og lav idiosynkratisk volatilitet, mens det motsatte er tilfellet for overprisede aksjer (lav Fscore). Dette paradokset kan forklares av at det er færre arbitrasjemuligheter tilknyttet en lang posisjon sammenlignet med en kort posisjon. Følgelig vil markedet eliminere feilprisingen i lange posisjoner, mens markedet er motvillige eller ikke i stand til å utnytte en overpriset aksje. Denne artikkelen finner at arbitrasjerisiko forklarer mye av Piotroski-strategien, men ikke nok til at feilprisingsteorien avkreftes. Disse funnene er interessante for akademikere og praktikere som benytter seg av fundamentale investeringsstrategier og gir implikasjoner for strategier som inkluderer korte posisjoner. Funnene i denne artikkelen knytter forventningsfeil opp mot arbitrasjerisiko, og det kan derfor tenkes at flere strategier som bygger på forventningsfeil opplever samme effekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFundamental investeringsstrategi: En følge av idiosynkratisk volatilitets-paradoksets asymmetriske arbitrasje?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel