Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUhlen, Kjetilnb_NO
dc.contributor.advisorToftevaag, Trondnb_NO
dc.contributor.authorThu, Ole-Mortennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:54:38Z
dc.date.available2014-12-19T13:54:38Z
dc.date.created2013-10-18nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier657413nb_NO
dc.identifierntnudaim:9944nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257694
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler pendlingsproblematikk i regionalnettet i Sør-Rogaland. Problemstilling er gitt av Lyse Energi AS, som til tider opplever pendlinger i aktiv og reaktiv effekt i 132 kV regionalnettet. Under pendlingene er det observert at Flørli kraftverk (et aggregat på 89 MVA) og Lysebotn kraftverk (seks aggregat på totalt 264 MVA) er involvert. Årsak til pendlingene, eller hva som initierer dem har så langt ikke vert kjent.Arbeidet består i hovedsak av stabilitetsstudier ved hjelp datasimulering i programmet Simpow. Studien er i stor grad rettet mot småsignalstabilitet ved hjelp av lineæranalyser som egenverdi-, sensitivitet-, og modalanalyser. Dynamiske analyser er benyttet for å verifisere resultater fra lineæranalysene, samt for sammenligning av målinger i regionalnettet og simuleringer.Det blir sett på fire forskjellige caser, hvor case A, B, og C er basert på undersøkelser av hendelser med pendling, og case D tar for seg sammenligning av simuleringsresultater og målinger gjort i Lysebotn 13.05.2013.Simuleringer har avdekket en potensielt dårlig dempet mode med svingefrekvens rundt 1,2 Hz, bestående av samtlige synkrongeneratorer i Lysebotn, Flørli og Jøssang. Demping til denne moden vil være avhengig av antall tilkoblede generatorer, hvor lavest demping oppstår ved samtlige maskiner tilknyttet nettet med full produksjon.Målinger i regionalnettet bekrefter at mode med svingefrekvens rundt 1,2 Hz blir eksitert ved en forstyrrelse i regionalnettet. Respons i aktiv effekt etterfølgt forstyrrelsen viser en initial dårligere dempet respons i forhold til simuleringer med relativ demping lik 4,97 % for målingen, og 7,66 % for simuleringen.Det konkluderes med at systemet i utgangspunktet var småsignal stabilt for hendelser med pendling i 2007 og 2008, men med lave stabilitetsmarginer, og hvor hittil uavklarte årsaker har påvirket demping slik at systemet blir ustabilt.Det blir ansett som en mulighet at feltstrømsbegrensere i Flørli og/eller Lysebotn kraftverk kan ha en negativ innvirkning på demping i systemet ved spesielle driftstilfeller, og krever ytterlige undersøkelser.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.titleStabilitetsproblemer i regionalnettet i Sør-Rogalandnb_NO
dc.title.alternativeStability Problems in the Transmission System in Southern Rogalandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber148nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel