Show simple item record

dc.contributor.advisorKermit, Patrick
dc.contributor.authorRio, Anja
dc.date.accessioned2018-12-07T13:46:10Z
dc.date.available2018-12-07T13:46:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576637
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fra studiet Funksjonshemming og samfunn ved NTNU ser nærmere på hvordan mennesker med psykiske vansker opplever sitt sosiale liv. Jeg har brukt perspektiver fra den relasjonelle modellen for funksjonshemming for å belyse dette. Hensikten med oppgaven er å få frem den komplekse relasjonen mellom de ulike individuelle og sosiale faktorene som utgjør psykiske vansker, og i så måte bidra til økt innsikt og forståelse av hva psykiske vansker er. Jeg valgte følgende problemstilling: «Hvordan opplever mennesker med psykiske vansker sitt sosiale liv?». Med utgangspunkt i denne problemstillingen valgte jeg å benytte meg av kvalitativ forskningsmetode med semistrukturert intervju for å samle inn empirisk materiale. Det ble utført fem individuelle intervjuer med informanter med langvarige psykiske vansker. Informantene var ikke i en aktiv sykdomsfase under intervjuene. Intervjuene ble transkribert og utgjør grunnlaget for studiens analyser. Jeg benyttet meg av fenomenologisk analyse med systematisk tekstkondensering for å analysere og fortolke det empiriske materialet. Funnene fra studien viser at de psykiske vanskene synes å påvirke det sosiale livet til informantene, og at enkelte sosiale faktorer også synes å påvirke de psykiske vanskene. For eksempel opplevde informantene at til tross for at de opplevde tilhørighet og sosial støtte via deres sosiale nettverk, så gjorde de psykiske vanskene at det var vanskelig å etablere nye vennskap. Informantene fortalte også om sider ved deres sosiale liv, som deres opplevelse av stigma, skam og sosiale identitet. Et element ved funnene i denne studien er at de, samtidig som de avdekker ulike måter sosialt liv kan knyttes til psykiske vansker, viser at informantene selv er involverte i hvordan dette utspiller seg. Hvordan informantene faktisk opplever og tolker den sosiale sfæren, samt deres håndteringsstrategier, ser ut til å være viktig for å forstå forholdet mellom sosialt liv og de psykiske vanskene. Samspillet mellom flere ulike faktorer, både individuelle og sosiale, danner det sentrale elementet relasjonen, som jeg argumenterer for at er avgjørende for å forstå det helhetlige bildet som utgjør de psykiske vanskene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSosialt liv og psykiske vansker - En relasjonell tilnærmingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record