Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVik, Kjersti
dc.contributor.authorDahl, Maylen Reiersøl
dc.date.accessioned2018-12-05T09:48:47Z
dc.date.available2018-12-05T09:48:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576116
dc.description.abstractBakgrunn: Det fokuseres på at den eldre generasjonen skal bli større ressurser i eget liv, og at dagens- og morgendagens eldre kommer til å leve lengre enn foregående generasjoner. Sykepleierens tradisjonelle arbeidsoppgaver er å pleie/hjelpe brukere til aktiviteter de ikke har ressurser til å utføre selv. På en annen side er hensikten med hverdagsrehabilitering å forbedre brukerens funksjon i dagliglivets aktiviteter som er sentrale for den enkelte bruker. Videre er det ikke funnet konkret forskning på sykepleierens arbeidsoppgaver i hverdagsrehabiliterings-team, og det er derfor sentralt å studere dette for å få økt innsikt i sykepleierens arbeid og arbeids hverdag i teamet. Hensikt: Hensikten med studien er å bidra til økt innsikt i sykepleierens arbeidsoppgaver i hverdagsrehabiliteringsteam. Metode: Fokusgruppeintervju ble valgt som metode for å innhente data til studien. Det var i alt sytten deltakere fordelt på fire fokusgruppeintervjuer, to menn og femten kvinner. Hele hverdagsrehabiliteringsteam ble rekruttert fra fire ulike kommuner. Inspirasjon for analyse ble hentet fra systematisk tekstkondensering av K. Malterud. Resultat: Funnene viser at sykepleier har en allsidig arbeidshverdag, som ikke er preget av tradisjonelle sykepleieroppgaver. Funnene viser at arbeidsoppgavene i stor grad retter seg mot brukerens ressurser, indre og ytre kroppslig funksjon og blir beskrevet som varierte. Studien viser at å gi råd, opplæring og tilrettelegging i «grunnleggende behov» som blant annet personlig stell og tilstrekkelig søvn, kan gi brukeren mulighet til å gjennomføre aktiviteter han/ hun opplever som meningsfulle i egen hverdag, som å gå på cafe med venner. Sykepleierne opplever å ha fått økt rehabiliteringsblikk etter å ha begynt å jobbe i hverdagsrehabiliterings- team, der det å forbedre brukerens funksjon i aktiviteter brukeren selv opplever som meningsfulle er en stor del av arbeidshverdagen i samarbeid med andre yrkesgrupper. Konklusjon: Sykepleierens «tradisjonelle» arbeidsoppgaver har blitt endret etter å ha begynt å arbeide i hverdagsrehabiliteringsteam, der sykepleier har gått fra å «gjøre for» til å «jobbe med hendene på ryggen». Studien viser at fokus og oppmerksomhet mot brukerens ressurser og muligheter, preger sykepleierens arbeidsoppgaver i stor grad etter å ha begynt å arbeide i hverdagsrehabiliteringsteam.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectHverdagsrehabilitering, rehabilitering, hverdagslige aktiviteter, sykepleier, fokusgrupper, arbeidsoppgavernb_NO
dc.subjectMasteroppgave i aktivitet og bevegelsenb_NO
dc.title"Sykepleieren er uunnværlig" - En kvalitativ studie om teamets opplevelse av hva som er sykepleierens arbeidsoppgaver i hverdagsrehabiliteringsteamnb_NO
dc.title.alternative«The nurse is indispensable» - A qualitative study of home based rehabilitation teams experience of nurses work tasksnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel