Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøidalen, Hans Kristiannb_NO
dc.contributor.advisorChiesa, Nicolanb_NO
dc.contributor.advisorMangelrød, Ragnarnb_NO
dc.contributor.authorBrun, Sindre Heimlynb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:53:44Z
dc.date.available2014-12-19T13:53:44Z
dc.date.created2013-04-21nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier617029nb_NO
dc.identifierntnudaim:8296nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257424
dc.description.abstractRapporten omhandler magnetisk metning i beskyttende strømtransformatorer. Forståelsen av metning er viktig for å øke driftssikkerheten i kraftsystemet. En Arteche CTI-420 strømtransformator ble stilt til disposisjon under oppgaven av Statnett. Denne ble testet under normal drift og under metning i høystrømlabben. Forskjellige byrder og strømstyrker ble påtrykket primærsiden for å fremprovosere metning. Responsen til strømtransformatoren ble lagret med et oscilloskop, og sammenlignet med simuleringer fra SINTEFs strømtransformatormodell i PSCAD. Det ble også utført tester for å måle magnetiseringskarakteristikk, kjernetap, kortslutningsimpedans og DC-motstanden i viklingen. Kortslutningsimpedansen viste seg å være vanskelig å måle, men en metode for å gjøre dette har blitt foreslått. Effekten av de forskjellige parameterne ble studert i strømtransformatormodellen fra SINTEF. Resultatet viser at kortslutningsimpedansen har liten betydning for responsen og kan neglisjeres. Feil i magnetiseringskarakteristikken ble påvist å være en større kilde til avvik mellom simulert respons og målt respons i høystrømlab. På grunn av de lave verdiene for fluks i testrapporten, sammenlignet med de som oppstår under en kortslutning i nettet, må modellen ekstrapolere magnetiseringskarakteristikken for å finne magnetiseringsstrømmen under en kortslutning. Denne ekstrapoleringen blir lite nøyaktig når store verdier av fluks induseres i kjernen. En modulbasert modell i PSCAD ble utviklet og sammenlignet med SINTEFs modell. Komponenten saturable reactor ble brukt for å modellere magnetiseringsstrømmen. Denne komponenten viste seg å være tungvindt i bruk, og uegnet for å representere magnetiseringskarakteristikken på en tilfredsstillende måte.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.titleModellering av strømtransformatorer og verifikasjon i høystrømlabnb_NO
dc.title.alternativeModelling of current transformers and verification in the high current labnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel