Show simple item record

dc.contributor.advisorLeirset, Espen Ingvar
dc.contributor.authorFagerli, Mona
dc.contributor.authorArntzen, Kenneth
dc.date.accessioned2018-11-20T10:42:55Z
dc.date.available2018-11-20T10:42:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573947
dc.description.abstractI denne studien har vi søkt nærmere kunnskap om strategiske planprosesser i to kommuner. Utgangspunktet er nye kommunedelplaner på området omsorg i Stjørdal og helse og omsorg i Steinkjer. Vår problemstilling for studien er: «Hvem påvirker utarbeidelsen av store planer i to kommuner, og er planprosessene preget av strategi eller deliberasjon?» Vi har samlet inn data ved hjelp av intervju og dokumentundersøkelser, og har en fortolkningsbasert tilnærming med kvalitativ metode. Våre data er satt inn i et komparativt design, der vi sammenligner kommunene ved hjelp av «forskjells-metoden». Når det gjelder hvem som påvirker utarbeidelsen av kommunedelplanene har vi tatt utgangspunkt i organisasjonskanalen, valgkanalen, mediekanalen og aksjonskanalen (Christensen, Egeberg, Larsen, Lægreid, & Rones, 2008). Videre har vi analysert og drøftet om planprosessene har vært preget av strategisk, resultatorientert handling, eller en deliberativ forståelsesorientert handling (Eriksen, 1995). Tidsrommet studien omfatter er fra initiering av kommunedelplanene til og med endelig politisk vedtak i kommunestyrene. Våre funn viser at føringer fra lovverk og overordnet planverk er styrende for planene. Likevel kan det være tilfeldig når arbeidet starter og av hvem planene blir initiert. Studien viser at i Stjørdal ble kommunedelplanen Omsorg 2032 administrativt initiert, mens Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2021 i Steinkjer var politisk initiert. Organisasjonskanalen og valgkanalen har vært aktive i begge kommuner, mens mediekanalen var aktiv i Steinkjer i forkant av planprosessen. Prosessene har vært preget av både strategisk handling og kommunikativ handling i begge kommuner. Rutiner for planprosesser i kommunene har sikret involvering og mulighet for påvirkning. Vi ser imidlertid forskjell på kommunene her, da det i Steinkjer gjennom høringer ser ut til å ha vært en større grad av involvering enn det har vært i Stjørdal. Hovedfunnet i vår studie er at det i den politiske sluttbehandlingen ble foretatt kun mindre endringer i kommunedelplanene fra første gangs politiske behandling til endelig vedtak. Med utgangspunkt i planprosessene denne studien omhandler, kan det se ut som om hovedinnholdet i planene er lagt når det kommer til politisk behandling.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: This study has surveyed the strategic planning processes of two municipalities, Stjørdal and Steinkjer, during their development of new health care plans. The primary aim of the study was to answer the following question: «Who influences the elaboration of plans in the two municipalities, and are the planning processes characterised by strategy or deliberation?» This study considers four channels of influence: the elected, organisations, the media, and actions (Christensen, Egeberg, Larsen, Lægreid, & Rones, 2008). It analyses and debates whether the planning processes are strategic and result-oriented, or more deliberate and sympathetic in nature (Eriksen, 1995). The study spans the time from the initiation of the processes through to the final political decisions of the municipal councils. Data was collected through interviews and reviewals of documents. This study applies a qualitative method with an interpretive approach. With a comparative design the municipalities are compared through «the method of difference». This study finds that legislative interpretation and predominant ruling dictates the planning. However, when the plans are initiated, and by whom, can be circumstancial. This study also finds that Stjørdal, the municipal health care plan Omsorg 2032 was administratively initiated, while in Steinkjer, Kommunedelplan for Helse og Omsorg 2017-2021 was politically initiated. Organisations and the elected were influencers in both municipalities prior to the planning process, while the media had an impact in Steinkjer. The processes were in both municipalities characterised by strategic and communicative action. Planning process routines have assured involvement and opportunities for influence in both municipalities, although, due to hearings, there was possibly a higher degree of involvement in Steinkjer. The main finding of this study is that during the political finalisation processes, from the first assessments to the adoptions of the finalised plans, only minor adjustments were made. Accordingly, the fundamentals of the plans seem to already be decided when they reach political deliberation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleStrategi eller Deliberasjon - En studie av strategiske planprosesser i to kommunernb_NO
dc.title.alternativeStrategy or Deliberation - A study of strategic planning in municipal governmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record