Show simple item record

dc.contributor.advisorHøidalen, Hans Kristiannb_NO
dc.contributor.authorStadheim, Torsteinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:53:31Z
dc.date.available2014-12-19T13:53:31Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566417nb_NO
dc.identifierntnudaim:7006nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257357
dc.description.abstractRapporten omhandlar utviklinga av relévernmodellar for bruk i ATPDraw. ATPDraw er eit simuleringsprogram for elektriske kretsar, og inneheld per i dag ikkje modellar av relévern.Fyrste del av rapporten tek for seg grunnleggande teori og virkemåte til dei vanlegaste typane relévern, samt diskré signalbehandling. Relévern omtala er overstraumvern, differensialvern og impedansvern. Av signalbehandling er det sett på omgjering av diskré signal til effektivverdiar og frekvenskomponentar, med amplitude og fase.I andre del av rapporten er resultata frå utviklingsarbeidet presentert. Kjeldekode for kvar modell er forklart, og flytskjema er vist for dei modellane med omfattande kode. Her er det også forklart kort om korleis modellane kan nyttast i ATPDraw.Til slutt er nokre av modellane verifisert mot eit fysisk relévern. Relévernet som vart nytta til verifisering var eit impedansvern levert av Siemens, modellnummer 7SA610. På bakgrunn av relévernets funksjonalitet vart kun modellane av impedansvern utan effektpendlingsfunksjon og overstraumvern samanlikna.Modellane presentert i denne oppgåva har som funksjon å etterlikne reelle relévern. Verna vart bygd opp frå grunnleggande teori om virkemåte funnen i diverse litteratur og artiklar. Denne virkemåten, presentert i fyrste del, er oppnådd på alle modellar. Av verifiserte modellar viser det seg at overstraumverna og signalbehandlingsmodellane har ein virkemåte tilsvarande reelle relévern, medan impedansvernmodellen har eit lite avvik. Dette kjem truleg av at relévernet nyttar seg av ytterligare filtrering.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:7006no_NO
dc.subjectMSELPOWER Master of Science in Electric Power Engineeringno_NO
dc.titleImplementering av relévern i ATPDrawnb_NO
dc.title.alternativeImplementing Relay logic in ATPDrawnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber164nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record