Show simple item record

dc.contributor.advisorMauseth, Franknb_NO
dc.contributor.authorAmundsen, Martinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:53:10Z
dc.date.available2014-12-19T13:53:10Z
dc.date.created2012-03-04nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier507340nb_NO
dc.identifierntnudaim:6224nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/257228
dc.description.abstractProduksjon av elektrisk kraft fra offshore vindturbiner vil bli en stor utfordring i nær fremtid. Forskningsrådet har i den forbindelse tildelt SINTEF et femårig forskningsprosjekt på HVAC og HVDC undervannskabler for offshore vindkraft og overføringsnett. Denne masteroppgaven er en del av dette forskningsprosjektet, og arbeidet er en videreføring av fordypningsprosjektet i 2010. Det er ønskelig å undersøke aldringsmekanismene som opptrer i undervannskabler påtrykt den relevante spenningen ved HVDC-overføring. Kraftelektronikk benyttes for å omforme generert vekselspenning til HVDC, slik at effekttapene over lange avstander reduseres. En konsekvens av omformingen er at det oppstår overlagrede transienter på overført HVDC. Den overførte spenningen kan følgelig beskrives som en ikke-ideell DC-spenning. Innvirkningen av denne på kabelisolasjon er ikke kjent, og vanntrevekst er definert som relevant aldringsfenomen.Arbeidet har hovedsakelig vært eksperimentelt. Problemstillingen er løst ved å modellere relevant spenningspåkjenning på laboratoriealdrede kabler. Etter forsøkene ble det gjennomført holdfasthetstesting og vanntreanalyse av kablene. Resultatene er sammenlignet med referansekabler påtrykt ren DC-spenning. Aldringen viste seg ikke å være signifikant, men det ble likevel registrert tendenser i utviklingen som funksjon av tid. Sannsynlig årsak ligger i lav elektrisk feltstyrke fra AC-komponenten. Nye forsøk på Rogowski koppobjekter ble derfor utført, og parameterne ble justert slik at feltstyrken fra AC-bidraget ble doblet. Dette resulterte samtidig i større prosentvis rippel, som også kan ha innvirkning på aldringen. Forsøket kan anses som en pilotstudie med kraftige aldringsparametere, og det er således mindre realistisk. Resultatene belyste likevel den opprinnelige problemstillingen fra en annen vinkel, og aldringen ble signifikant. Det lengste ventilerte vanntreet vokste igjennom hele isolasjonen i løpet av tre uker, og det ble initiert et elektrisk tre her. Dette resulterte i gjennomslag i isolasjonen. Beskyttelsesmekanismene koblet ut prøveoppsettet uten skade på komponentene.Videre arbeid bør omfatte forsøk på koppobjekter for å undersøke om det finnes nedre grenseverdier for at elektrisk feltstyrke og prosentvis rippel ikke medfører aldring. Disse parameterne er av interesse for industrien, som kan forsøke å redusere de overlagrede transientene som oppstår på grunn av svitsjingen i omformerne. Nye omformersystemer vil eksempelvis kunne bruke flernivåveksling for å redusere transientene. En overføringskabel har dyr investeringskostnad, og det foreligger derfor økonomiske incentiver for å oppnå lengst mulig økonomisk levetid ved å redusere aldringen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6224no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectElektrisk energiteknikkno_NO
dc.titleAldring av PEX-isolasjon ved påtrykk av HVDC med overlagrede transienternb_NO
dc.title.alternativeAgeing of XLPE Insulation exposed to HVDC with overlaid Transientsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record