Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWangensteen, Ivarnb_NO
dc.contributor.advisorPaulsen, Runenb_NO
dc.contributor.advisorSkånøy, Thomasnb_NO
dc.contributor.authorBrasøy, Espennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:52:08Z
dc.date.available2014-12-19T13:52:08Z
dc.date.created2010-09-16nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier351874nb_NO
dc.identifierntnudaim:5569nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/256858
dc.description.abstractI løpet av de siste årene har det vært økt aktivitet rundt tilkobling av småkraftverk til distribusjonsnettet i Nord-Trøndelag. I Namsskogan eksisterer det planer for tilkobling av flere småkraftverk. mellom 1-10 MW. Mange av småkraftverkene er fortsatt på et tidlig stadium i saksgangen, hvorav ett har fått konsesjon og fire er innmeldt til behandling av NVE. Tas fremtidig potensial for ny produksjon med i vurderingen, så representerer Namsskogan et overskuddsområde hvor produksjonsenhetene får en betydelig innvirkning på det lokale kraftnettet. Dette utløser større investeringer grunnet behov for forsterkninger av kraftnettet. Det er gjort et litteraturstudie av hovedtrekkene ved realiseringen av et småkraftverk og tekniske aspekter som melder seg ved tilknytninger som har betydelig innvirkning til distribusjonsnettet. Videre er stabilitet i kraftnettet kategorisert og forklart. Det er sannsynlig at tidspunktet for en eventuell ferdigstillelse og tilknytning av småkraftverkene er forskjellig for hvert småkraftverk. Det er derfor valgt å se på en situasjon med seks av småkraftverkene tilknyttet distribusjonsnettet i Namsskogan. En simuleringsmodell er etablert i PSS®Sincal basert på området i Namsskogan og seks småkraftverk. Det er så gjort lastflyt- og dynamisk analyser på ulike scenarioer av drift. Spenningene i nettet er undersøkt ved hver generator individuelt koblet til nettet, og når alle er tilknyttet distribusjonsnettet. Spenningene ligger innenfor anbefalte stasjonærspenninger gitt for et distribusjonsnett på 22kV. Ved trefase til jord feil ved nodene, N46, N59 og B73 nådde Uterm, P og Q for valgte maskiner stasjonære verdiene relativt raskt etter feilsituasjonen. Spenningene Uterm, går marginalt over 1 p.u. i løpet av feilforløpet, og stabiliserer seg raskt ved 1 p.u.. Videre legger aktiv og reaktiv effekt seg på samme verdi som før feilen. Utkoblingene av synkrongeneratorene S1 og S6 har ikke nevneverdig påvirkning på Uterm, P og Q på henholdsvis S3 og S4. Verdiene returnerte raskt til de stasjonære verdier som var før feilsituasjonen oppstod.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE5 energi og miljøno_NO
dc.subjectElektrisk energiteknikkno_NO
dc.titleEksempel på nettplanlegging i område med småskala kraftproduksjon i Namsskogan.nb_NO
dc.title.alternativeCase study: Grid planning connected to small scale power plants in Namsskogan.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel