Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPanteleeva, Elena
dc.contributor.authorBasso, Sissel Arhaug
dc.contributor.authorKolomainen, Jelena
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-18T08:21:46Z
dc.date.available2018-10-18T08:21:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568577
dc.description.abstractVed bruk av teorier fra pensumbøker, artikler funnet på nett, andres oppgaver samt data fra egne undersøkelser belyser denne oppgaven viktige faktorer som spiller inn på ansattes opplevelse av møte-effektivitet. Målet med oppgaven har vært å bruke data og teorier til å forme et svar på oppgavens problemstilling. Første steg var å gjøre en undersøkelse, et pre-studie blant en liten gruppe respondenter for å samle informasjon om faktorer de mente påvirker møter. Vi ville identifisere variabler (vi kaller de faktorer) for mer forståelse og innsikt. Deretter utformet vi et spørreskjema på bakgrunn av de faktorene vi hadde samlet inn, for via en kvantitativ undersøkelse å finne ut i hvilken grad respondentene mente noen faktorer var viktigere enn andre, samt å se om det var enighet om hvilke faktorer som påvirker møte-effektivitet. Etter å ha samlet inn svar analyserte vi data vi hadde fått inn og skrev rapport og konklusjon. Vi tok altså først i bruk kvalitativ metode (i pre-studiet) og deretter kvantitativ metode. Spørreskjema ble distribuert til utvalgt målgruppe definert som sysselsatte mennesker i Norge. Etter å ha analysert data skulle vi gjerne undersøkt mer fordi svarene gjorde oss mer nysgjerrig på hva som lå bak funnene våre. Oppgaven er organisert etter kapitler der vi først presenterer bakgrunn for studiet, objekt og problemstilling. Deretter presenterer vi relevant litteratur og teori før vi går videre til å forklare bruk av metode. I de to siste kapitlene presenteres resultat av undersøkelser og drøfter disse i lys av teoriene før hele oppgaven avsluttes med en konklusjon. Det var lite å finne av tilsvarende undersøkelser på forhånd. En grunn til det kan være at det er et stort tema der svært mange faktorer vil spille inn, både kjente og ukjente og dermed kan en argumentere med at det er tilnærmet umulig å finne tydelige svar eller årsakssammenhenger. Dette oppsummerer også vår konklusjon. Et slikt resultat kan på en side være en svakhet med undersøkelsen, men vi har lært at forskning bør være kumulativ så tanken har vært at noen senere kan bygge på eller utføre tilsvarende undersøkelse for et tydeligere bilde av hvordan ulike faktorer påvirker opplevd møte-effektivitet. Vår vinkling har vært å kartlegge faktorer og gi en beskrivelse av situasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMøte-effektivitetnb_NO
dc.subjectMøternb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.titleEn undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker møte-effektivitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel