Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDoorman, Gerardnb_NO
dc.contributor.advisorLøvberg, Harrynb_NO
dc.contributor.advisorVikestad, Knutnb_NO
dc.contributor.authorMyhr, Anders Rambergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:52:03Z
dc.date.available2014-12-19T13:52:03Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350915nb_NO
dc.identifierntnudaim:3792nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/256829
dc.description.abstractRapporten beskriver hvilken mulig effekt en investering i Fakken vindmøllepark på Vannøya vil utgjøre for energikonsernet Troms Kraft. Det er under arbeidet utviklet gode verktøy til bruk for investeringsbeslutning. Rapporten gjennomgår og diskuterer viktige risikofaktorer som et vindkraftprosjekt vil møte. I tillegg utredes det hvilken påvirkning prosjektet vil ha for miljø og eksisterende vannkraftportefølje. Vindkraftprosjektet må sees i lys av hvilke begrensninger og muligheter som foreligger i nett, fremtidig forbruk og produksjon. Troms Kraft har tidligere utredet lønnsomheten for en vindmøllepark på Fakken. Utredningen konkluderte med lite tilfredsstillende lønnsomhet [7]. Man ønsker likevel en ny analyse basert på simuleringer og på basis av de rammebetingelser som foreligger i dag. I tillegg til prosjektets lønnsomhet ønskes det også at det gjøres vurderinger av risikoen. Denne masteroppgaven konkluderer med at forventet produksjon for en 60 MW vindkraftpark på Fakken er 172,5 GWh. Risikoen er begrenset til et nedre estimat for produksjonen på 156 GWh (90 % konfidensintervall). Forventet nåverdi for prosjektet er 86 millioner kroner, forutsatt kraftbransjens eget avkastningskrav og markedets forventninger til fremtidig kraftpris. Sannsynligheten for negativ nåverdi er 17 %, der mest negative scenario vil tilføre Troms Kraft konsernet -70 millioner kroner i verdi. Prosjektet avhenger i stor grad av kapitalkostnaden som prosjektet krever. Forventet internrente for vindkraftprosjektet er 11,7 %. Det er også foretatt en lønnsomhets- og sensitivitetsanalyse med stasjonær forventet prisutvikling lik 37 øre / kWh. Denne kraftprisen tilfører ingen ny verdi (ca 0 kr i nåverdi) og har enorme utslag ved en sensitivitetsanalyse. På bakgrunn av at en sensitivitetsanalyse kun tar hensyn til stasjonære priser, mister man betydningen som stor inntjening ved starten av prosjektet vil ha (pga avkastningskrav over lang levetid). Et kritisk punkt i prosjektet er usikkerheten i kraftmarkedet etter 2011. Analysen vurderer flere aktuelle prismodeller, men det er tydelig at man mangler gode modeller og verktøy for fremtidig utvikling over lang tid. Den virkelige prisutviklingen er et svært dynamisk forløp som avhenger av politiske prioriteringer, fremtidig forbruk og kostnadsutviklingen for ny kraftproduksjon. Investeringsbeslutning kan i dag tas på grunnlag av lønnsomhet i prosjektet. Det anbefales likevel at det utredes et bedre verktøy for å forutse mulige scenarier for kraftpris og støttereformer. Dette innebærer en vurdering av fremtidig kostnadsutvikling for ny produksjon i kraftsektoren.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE5 energi og miljøno_NO
dc.subjectEnergibruk og energiplanleggingno_NO
dc.titleIntegrasjon av vindkraft i Tromsnb_NO
dc.title.alternativeIntegration of wind power in Tromsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel