Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolen, Arne Torsteinnb_NO
dc.contributor.advisorSagør, Jens Thomasnb_NO
dc.contributor.authorStefanussen, Knutnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:52:03Z
dc.date.available2014-12-19T13:52:03Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier350914nb_NO
dc.identifierntnudaim:3778nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/256826
dc.description.abstractDet er i denne rapporten utviklet en metodikk for å kartlegge beredskapsbehov for reservekomponenter og utstyr spesielt tilpasset regionale kraftnett. Metoden er anvendt i praksis ved en analyse utført på regionalnettet til Trondheim Energi Nett AS. Denne metodikkens særtrekk er at det først gjøres en risikoanalyse av stasjonene i regionalnettet som grupperer stasjonene i forhold til risiko på en oversiktlig måte i en risikomatrise. Ut fra den kartleggingen av risiko som gjøres erverves kunnskaper om nettet og man velger ut enkelte stasjoner som det gjøres en teknisk og økonomisk optimalisering av beredskapen for. De vurderingene av behovet for beredskap for de utvalgte stasjonene vil i stor grad også gjelde for de andre stasjonene i samme risikogruppe. På denne måten kan det gjøres tekniske og økonomiske modelleringer og vurderinger av beredskapen for et lite utvalg stasjoner som kan anvendes for flere andre stasjoner. Metoden er tidsbesparende og dokumenter at nettselskapet har et bevisst forhold til sin beredskap av reservekomponenter og anleggsdeler. I analysen ved Trondheim Energi Nett er det gjort en teknisk og økonomisk modellering av to utvalgte stasjoner for å kartlegge beredskapsbehovet for endeavslutninger og skjøteutstyr i kabelnettet. Gaustad transformatorstasjon ble valgt på grunn av sin særegenhet og resultatene er derfor ikke overførbare til andre stasjoner. Lade transformatorstasjon er en typisk stasjon i høyrisikogruppen med tosidig innmating og resultatene er overførbare til andre stasjoner i høyrisikogruppen. Resultatene av de tekniske og økonomiske vurderinger viser at det for forbindelsene til Lade og de sammenlignbare stasjonene Ranheim, Universitetet og Midtbyen bør være endeavslutninger og skjøteutstyr i beredskap for én av stasjonenes to forbindelser. Det er laget forskjellige scenarioer som skisserer de økonomiske aspekter ved alternative beredskapsløsninger for Lade og Gaustad. Scenarioene indikerer blant annet at et samarbeid om beredskap i regionalnettet mellom flere netteiere kan være gunstig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elkraftteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE5 energi og miljøno_NO
dc.subjectElektrisk energiteknikkno_NO
dc.titleBeredskap i regionalnett: En risikobasert tilnærming til lagerholdnb_NO
dc.title.alternativeBackup equipment in regional power gridnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elkraftteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel