Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRattsø, Jørn
dc.contributor.authorBalasingam, Nivandan
dc.date.accessioned2018-10-04T08:55:43Z
dc.date.available2018-10-04T08:55:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566342
dc.description.abstractDenne studien har sin hensikt å se på sammenhengen mellom unormal avkastning og karakteristika ved tilbakekjøp av aksjer og videre identifisere hvilke motivasjoner som ligger bak valget. Selskapene er alle notert på Oslo Børs fra sektorene IT, Finans og Telecom. Tidshorisonten som har blitt valgt ut er 1. januar 2008 til 31. desember 2017. Dette har blitt gjort ved å utføre en hendelsesstudie, som inkluderer beregning av kumulativ unormal avkastning og kumulativ gjennomsnittlig unormal avkastning. Videre har det blitt utført en regresjonsmodell, som skal prøve å identifisere motivasjoner som ligger bak tilbakekjøp. I Norge har tilbakekjøp av aksjer blitt lovliggjort fra 1. januar 1999, og har aktivt økt med tiden. En av de mest brukte metodene for aksjetilbakekjøp er tilbakekjøp over børs(Open market repurchase) noe som står for om lag 95% av all tilbakekjøp globalt. For å besvare problemstillingen, har jeg brukt Excel og STATA til å løse ulike oppgaver. Resultatene fra analysen viser at den gjennomsnittlige unormal avkastning på annonseringsdagen er 0,1125% og er statistisk signifikant på 5% signifikansnivå. Resultatet bærer preg av signaliserings hypotesen, som går ut på at ledelsen ønsker å signalisere til markedet om underpriset aksjekurs i forhold til sine fundamentale verdier. Videre, kommer det fram i studien at den ikke finner indikasjon på fri kontantstrøm hypotesen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSammenligning av unormal avkastning og karakteristika ved selskapenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel