Show simple item record

dc.contributor.advisorSkonhoft, Anders
dc.contributor.authorVambheim, Karen Djuve
dc.date.accessioned2018-10-04T08:54:00Z
dc.date.available2018-10-04T08:54:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2566341
dc.description.abstractØkt bruk av kollektivtransport er en nødvendig forutsetning når utfordringer knyttet til befolkningsvekst og miljø skal ivaretas. Pr. i dag finnes det i Norge ingen eksempler på hvor gondolbaner er tatt i bruk som kollektivtransportmiddel, til tross for sitt lave kostnadsnivå, energikonsum og høye kapasitet. I denne masteroppgaven betraktes gondolbane som løsning på transportmetode mellom Gausel stasjon og Dale, hvor målet er å finne ut om dette vil være et samfunnsøkonomisk lønnsomt valg gitt alternativene som foreligger. Gondolbanen antas også å stimulere til økt rekreasjonsturisme i området rundt Dale. Det gjøres derfor et forsøk på å finne ut av hvor stor denne økningen er, og hvilke økonomiske verdier dette medfører. Oppgaven er en nytte-kostnadsanalyse basert på offisielle veiledere og gjeldende prinsipper for gjennomføring av denne type analyser. Relevante prissatte nytte- og kostnadsvirkninger verdsettes ved hjelp av kalkulasjonspriser, og ikke-prissatte virkninger verdsettes ved bruk av pluss-minusmetoden. Virkningenes nåverdi beregnes så ved diskontering. Det vurderes to ulike gondolalternativer i tillegg til nullalternativet i oppgaven: Alternativ 1; Aerial Tram og Alternativ 2; 3s gondol. De to gondolalternativene karakteriseres blant annet av ulik pris, kapasitet og hastighet. For alternativ 1 er summen av nåverdien av nyttevirkningene større enn for kostnadsvirkningene, og dette tiltaket fremstår derfor som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Gondolen reduserer reisetiden mellom Gausel stasjon og Dale, og med utgangspunkt i tids- og miljøverdsettingsstudier konkluderes det også med at gondol som transportmetode også vil medføre økt rekreasjonsturisme i området rundt Dale.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleGondol som fremkomstmiddel mellom Gausel stasjon og Dale: En nytte-kostnadsanalyse med fordypning i miljøgodernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record