Show simple item record

dc.contributor.advisorBårdsen, Gunnar
dc.contributor.authorVolden, Vemund Vognild
dc.date.accessioned2018-10-01T09:09:15Z
dc.date.available2018-10-01T09:09:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565410
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker jeg om forklarende faktorer for norske bankers rentemarginer har endret seg fra en tidsperiode før finanskrisen, sammenlignet med en tidsperiode etter finanskrisen. Avhengig variabel er bankenes rentemargin, og de forklarende variablene er ulike bankspesifikke, markedsspesifikke og makroøkonomiske variabler. Perioden før finanskrisen er gitt som 2000-2007, mens perioden etter finanskrisen er gitt som 2011-2016. Oppgavens datasett er basert på årlige regnskapstall for 97 norske banker og makroøkonomiske forhold som er felles for bankene for hvert år. Den empiriske analysen tar utgangspunkt i Ho og Saunders (1981) sin grunnleggende Bank dealership modell, men følger tilnærmingen til Maudos og De Guevara (2004). Den teoretiske modellen estimeres med fixed-effects-method (FE-estimatoren), og sammen med de empiriske resultatene besvares oppgavens problemstilling: Har forklarende faktorer for norske bankers rentemarginer endret seg fra perioden før finanskrisen til perioden etter finanskrisen? De empiriske resultatene viser at forklaringsvariabler som er av signifikant betydning før finanskrisen, også er signifikante etter finanskrisen, med unntak av bankenes størrelsesmål og implisitte rentekostnader. Resultatene viser at effekten av bankenes risikoaversjon og renterisiko på rentemarginen er høyere i perioden etter finanskrisen, sammenlignet med perioden før finanskrisen. Effekten av en økning i årlig BNP vekst har også en høyere effekt på bankenes rentemargin i perioden etter finanskrisen, sammenlignet med perioden før finanskrisen. Samtidig viser resultatene at effekten av bankenes driftskostnader og kredittrisiko på rentemarginen er lavere i perioden etter finanskrisen, sammenlignet med perioden før finanskrisen. Endringene i størrelsene på de ulike forklaringsvariablene kan forklares med utgangspunkt i nivået og volatiliteten for pengemarkedsrenten, usikkerheten som oppstod under finanskrisen og økning i årlig BNP vekst i perioden etter finanskrisennb_NO
dc.description.abstractIn this thesis I examine if explanatory factors for Norwegian banks interest rate margins have changed from a time period before the financial crisis, compared with a time period after the financial crisis. The dependent variable in the analysis is the interest rate margin, and the explantory varaibles are different bank-, market-, and macrospecific variables. The time period before the financial crisis is given as 2000-2007, and the time period after the financial crisis is given as 2011-2016. The dataset is a balanced paneldata sample, based on annual income and balance statement for 97 Norwegian banks. The empirical analysis is based on Ho and Saunders (1981) Bank dealership model, but follows Maudos og De Guevara (2004) and their approach to the model. The theoretical model is estimated with the fixed-effects-method. The main research question in this thesis is as follows: Has explanatory factors for Norwegians banks’s interest margins changed from the period before the financial crisis, to the period after the financial crisis? The empirical results show that explanatory factors that are significant before the financial crisis, also are significant after the financial crisis, with the exception of the banks’ size measure and implicit interest costs. The results show that the effect of the banks’ riskaversion, interest rate risk and GDP growth are greater in the period after the financial crisis, compared with the period before the financial crisis. The effect of the banks’ operating costs and credit risk on the dependent variables are less in the time period after the financial crisis, compared with the time period before the financial crisis. The changes in the effects of the explanatory variables can be explained with references to the level and volatility of money market rates, the uncertainty that arose during the financial crisis and the increased economic growth in the post-financial crisis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleForklarende faktorer for norske bankers rentemarginer - En empirisk studie for perioden før og etter finanskrisennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record