Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Kåre
dc.contributor.authorSkeie, Sofie
dc.date.accessioned2018-10-01T08:27:33Z
dc.date.available2018-10-01T08:27:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565383
dc.description.abstractNorge er i en spesiell situasjon ved at ledighetsraten vår er betydelig lavere enn OECDgjennomsnittet, mens andelen som mottar uføretrygd er over gjennomsnittet, og nært toppen, blant OECD-landene. Formålet med denne oppgaven er å undersøke i hvilken grad lokal arbeidsledighet påvirker andelen uføre. Oppgaven tar utgangspunkt i et paneldatasett for de 19 norske fylkene i tidsperioden 2000-2014. Den avhengige variabelen er andelen av befolkningen som mottar uføretrygd, mens fokusvariabelen er registrert arbeidsledighet. Resultatene viser at utviklingen i fylkesspesifikke ledighetsrater har signifikant positiv og robust effekt på andelen uføre. Effekten er derimot relativt lav og det kan konkluderes med at ledighet i fylkene i relativt liten grad påvirker andelen uføre. Sammenlignet med de øvrige faktorene som inkluderes i analysen tilsier resultatene at utdanningssammensettingen i fylkene, og da spesielt andelen med lavt utdanningsnivå, i størst grad påvirker andelen uføre. Resultatene viser også at det er en høy grad av persistens i andelen uføre i fylkene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleI hvilken grad påvirker lokal arbeidsledighet andelen uføre? En empirisk analyse av effekten av arbeidsledighet på andelen uføre i norske fylker i tidsperioden 2000-2014nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record