Show simple item record

dc.contributor.advisorSolligård, Erik
dc.contributor.advisorDamås, Jan Kristian
dc.contributor.advisorÅsvold, Bjørn Olav
dc.contributor.advisorGustad, Lise Tuset
dc.contributor.authorAskim, Åsa Susanne
dc.date.accessioned2018-09-20T11:50:01Z
dc.date.available2018-09-20T11:50:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-3113-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563663
dc.description.abstractDenne avhandlingen fokuserer på risikofaktorer for sepsis; angst og depresjon, alder, kjønn, komorbiditet og livsstil, og vurderer ulike verktøy for tidlig identifisering av pasienter med sepsis. Sepsis rammer 30 millioner mennesker og over 6 millioner dør av sykdommen hvert år. Sepsis oppstår når bakterier fra infeksjoner i for eksempel lungene, urinveiene eller magetarm kommer over i blodet til pasienten, immunforsvaret aktiveres og flere organer svikter. Hos 30-40% av pasientene med sepsis klarer man å påvise bakteriene i blodet, de har det vi kaller en blodstrøms-infeksjon (BSI). Forekomsten er rapportert til mellom 80 og 257 per 100 000 personår. I Europa er det årlige antallet BSI-episoder og dødsfall knyttet til BSI estimert til henholdsvis 1,2 millioner og 157.000. Personer med depresjon og angst har høyere mortalitet og morbiditet som følge av somatiske sykdommer, sammenlignet med befolkningen generelt. Sammenhengen mellom depresjon, angst og somatiske sykdommer involverer inflammasjon og nevroendokrine mekanismer. Disse mekanismene kan påvirke immunforsvaret ved bakterielle infeksjoner. Koblingen mellom symptomer på angst og depresjon og økt risiko for BSI og sepsis er ikke klarlagt fullt ut. Man tror at angst og depresjon kan øke risikoen for BSI gjennom økt risiko for somatiske sykdommer og usunn livsstil. I studie I undersøkte vi sammenhengen mellom symptomer på depresjon og angst og senere risiko for BSI og død innen 30 dager etter en BSI-episode i en stor populasjon på ~59000 individer som deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 2, i en prospektiv observasjonsstudie. Alvorlige depresjon og angstsymptomer var forbundet med en moderat økt risiko for BSI. Den assosiasjonen ble svekket etter justering for komorbiditeter, BMI og livsstilsfaktorer. Invasiv pneumokokksykdom (IPD) og pneumokokksepsis forårsaker betydelig sykelighet og dødelighet over hele verden med ca 2 millioner dødsfall hvert år. Forekomsten av IPD er høyest i alderen <2 og> 65 år. Utviklingen av alvorlig IPD og sepsis avhenger av et komplekst samspill mellom verten og mikroben. Vertsfaktorer som diabetes, leversykdom og KOLS er forbundet med økt risiko for IPD. I studie II gjorde vi en prospektiv observasjonsstudie av risikofaktorer for 30 og 90 dagers mortalitet blant pasienter med IPD og sepsis i Nord-Trøndelag fylke, Norge fra 1993-2011. Vi fant at høy alder og høy grad av komorbiditet var risikofaktorer for IPD og sepsis. Alvorlighetsgrad av sepsis og høy alder var risikofaktorer for 30 og 90 dagers mortalitet. Sepsis krever rask identifisering og forsinket behandling betyr økt mortalitet. For å identifisere pasienter tidlig ved ankomst til sykehuset er det viktigere med ett sensitivt screening–verktøy enn et spesifikt. Quick Sequential Organ Failure Assessment, qSOFA, ble foreslått i 2016 som et nytt verktøy for risikostratifisering og screening-verktøy av pasienter med sepsis. Dette skulle være mer spesifikt enn SIRS-kriteriene og det skulle gi en enklere vurdering av organsvikt hos pasienter med sepsis så at man raskt kunde starte behandling. Imidlertid ble anbefalingen om bruk av qSOFA dannet av retrospektive analyser av databaser og kritikken av den kliniske bruken av qSOFA kom relativt raskt. Sepsis-3 oppfordret til flere studier hvor man validerte qSOFA som verktøy. Vårt mål med studie III var å evaluere den kliniske verdien av qSOFA som et screening- verktøy og som risikostratifisering for sepsis hos pasienter med mistenkt infeksjon ved ankomst til akuttmottaket. Vi undersøkte i hvilken grad qSOFA kunde forutsi alvorlig sepsis og 7- og 30-dagers mortalitet og sammenlignet den med SIRS-kriteriene og Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) som i dag er i bruk ved St Olavs hospital. I denne studien fant vi at qSOFA var dårligere i å identifisere pasienter med sepsis sammenlignet med verktøyene som allerede var i bruk i akuttmottaket ved St Olavs hospital. qSOFA var heller ikke heller et bedre risikostratifikasjons-verktøy for 7-dagers og 30-dagers mortalitet sammenlignet med RETTS og SIRS. Denne avhandlingen bidrar til økt kunnskap om risikofaktorer for sepsis. Symptomer på angst og depresjon, høy alder og komorbiditet øker risiko for sepsis. I tillegg viser det betydningen av et sensitivt screening- og risikostratifikasjonsverktøy for å identifisere pasienter med sepsis tidlig.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:161
dc.titleEarly identification and risk factors for sepsis-clinical and epidemiological studiesnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record