Show simple item record

dc.contributor.advisorØverli, Jan Arve
dc.contributor.advisorZivkovic, Jelena
dc.contributor.authorHammer, Aleksander
dc.contributor.authorLauvsland, Håvard
dc.date.accessioned2018-09-13T07:18:17Z
dc.date.available2018-09-13T07:18:17Z
dc.date.created2018-06-10
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19654
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562318
dc.description.abstractTidligere forskning under DACS-prosjektet har konkludert med at høyfast lettbetong med Stalite som tilslag, har vist mer duktil oppførsel enn forventet [1]. Det har derfor blitt pekt på et behov for videre forskning på denne typen lettbetong, og da hovedsakelig på duktilitet. Det har blitt poengtert at hvis duktiliteten viser seg å være så god som resultatene tyder på, så bør lettbetong med Stalite i større grad brukes i konstruksjoner. Dette på grunn av gunstig forhold mellom styrke og densitet. I denne oppgaven er det utført en tøyningsgradienttest for å se på tøyninger og duktilitet. Den er blitt utført ved å trykkteste uarmerte prismer sentrisk og med to ulike eksentrisiteter. Prismene og eksentrisitetene hadde samme størrelsesforhold som i en tidligere eksperimentell studie. Der ble det sett på lettbetong med Liapor 8 og forskjellige normalbetonger, og resultatene kan derfor sammenlignes. I dette forsøket undersøkes forskjellen ved å bruketørr (0,10 % fuktinnhold) og vannmettet (7,9 % fuktinnhold) Stalite. Effekten av å introdusere en liten mengde polyvinylalkoholfiber blir også undersøkt. Stalite (1/2 tomme) og sand fra de samme sekkene ble brukt i alle blandingene. Det er også utført forsøk og beregninger for å finne trykkfasthet, spaltestrekkfasthet, densitet, brudenergi, E-modul og tverrkontraksjonstall. Betongen med vannmettet Stalite oppnådde litt høyere tøyninger og duktilitet enn betongen med tørr Stalite. Forskjellen var relativt liten. Største registrerte tøyning i den vannmettede blandingen var på 4,53 . Gjennom kvalitativ visuell inspeksjon av bruddflatene, ble det registrert at i betongen med tørr Stalite gikk bruddet både gjennom og rundt tilslagspartiklene, mens i bruddflaten til blandingen med vannmettet Stalite gikk det i større grad gjennom partiklene. Betongen med vannmettet Stalite hadde de mest eksplosive bruddene. Å introdusere bare en liten mengde fiber (0,5 % av sementmassen) økte tøyningene og duktiliteten signifikant. Den største tøyningen som ble målt i fiberbetongen var på 6,82 . Bruddene i fiberbetongen var ikke sprø eller eksplosive, og prismene holdt sammen etterbrudd. Eurokode 2 skiller ikke mellom ulike lettilslag ved utregning av tøyning, og underestimerer makstøyningene målt i denne oppgaven med 75-88%. Resultatene fra denne oppgaven er lovende for økt fremtidig bruk av Stalite i konstruksjoner. Store tøyninger og duktilitet på høyde med normalbetong tyder på at egenskapene til høyfast lettbetong med Stalite som tilslag kan regnes som en mellomting mellom lettbetong og normalbetong. Med duktilitet som normalbetong og densitet som lettbetong, ser Stalite ut til å ha en god egenskap fra hver.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektering av konstruksjoner
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektering av konstruksjoner
dc.titleTrykkbrudd i høyfast lettbetong med tøyningsgradient
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record