Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugo
dc.contributor.authorRendum, Jørgen
dc.date.accessioned2018-09-06T14:02:08Z
dc.date.available2018-09-06T14:02:08Z
dc.date.created2018-06-06
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19770
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561328
dc.description.abstractPå bakgrunn av økende bruk av elektriske kjøretøy, tar denne rapporten for seg flere aktuelle forhold ved jordfeil under lading av elektriske kjøretøy. Likestrøm kan flyte til jord dersom det er en jordfeil i den elektriske ombord-kretsen til elektriske kjøretøy under lading. Likestrøm kan påvirke jordfeilverns riktige drift, slik at det blir ufølsomt («blind») for ytterligere feilstrømmer og kan ikke garantere utkobling. Dette fenomenet kalles noen ganger for DC-blindhet. For å opprettholde sikkerheten er det kommet nye nasjonale og internasjonale standarder. Flere forhold vedrørende jordfeil under lading av elektriske kjøretøy er under vurdering, som valg av jordfeilvern, antall faser og type nett-system kjøretøyet er tilkoblet. Rapporten gir innsikt i de ulike faktorene som er utslagsgivende ved valg av riktig jordfeilvern ved lading av elektriske kjøretøy. Gjennom et laboratorieforsøk hvor ulike jordfeilvern type A er testet, er det konkludert med at jordfeilvern type A tåler likestrøm bedre enn hva som antas. Jordfeilvern type A med 30 mA merkeutløsestrøm kan opprettholde riktig drift ved påtrykket likestrøm fra opp under 60 mA til opp under 330 mA, avhengig av type vern og produsent. Samtidig er jordfeilverns evne til å koble ut avhengig av forholdet mellom AC- og DC-strømstyrken i jordfeilstrømmen. Likestrøm vil mest sannsynlig ikke føre til en betydelig økning i utkoblingstiden til jordfeilvern type A. Jordfeilvern type A fra anerkjente produsenter kan mest sannsynlig installeres oppstrøms jordfeilvern type B uten påvirkning av likestrøm, forutsatt at begge vern har en merkeutløsestrøm på 30 mA. Gjennom en litteraturstudie er det konkludert med at det er størst sannsynlighet for DC-blindhet i et TN-nett på grunn av muligheten for trefaset lading som kan føre til jevn likestrøm til jord. I et IT-nett uten andre feil, vil en eventuell jordfeil i ombordladeren ved lading ikke føre til DC-blindhet av jordfeilvernet. Jordfeilstrømmen i lavspente fordelingsnett vil være avhengig av impedansen i feilkretsen, men totalt sett er jordfeilstrømmen hovedsakelig avhengig av det elektriske kjøretøyet. Valg av riktig jordfeilvern ved lading av elektriske kjøretøy vil være avhengig av ombordladeren. Dersom ombordladere har høy isolasjonsresistans, forsterket isolasjon og galvanisk isolasjon er det liten sannsynlighet for at en jordfeil i ombordladeren vil forårsake DC-blindhet på forankoblede jordfeilvern type A. Dersom det kommer strengere sikkerhetskrav til ombordladere kan risikoen for likestrøm til jord kraftig reduseres, eventuelt elimineres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergibruk og energiplanlegging, Energibruk i bygninger
dc.titleEl-sikkerhet for ladesystemer med jordfeil i elektriske kjøretøy
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record