Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Nassira Essahli
dc.date.accessioned2018-08-27T08:03:38Z
dc.date.available2018-08-27T08:03:38Z
dc.date.created2018-01-05T11:46:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNordisk Barnehageforskning. 2017, 14 (10), .nb_NO
dc.identifier.issn1890-9167
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559377
dc.description.abstractSpråkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen.nb_NO
dc.description.abstractMapping of language skills in early childhood education and care (ECEC) institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSpråkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber16nb_NO
dc.source.volume14nb_NO
dc.source.journalNordisk Barnehageforskningnb_NO
dc.source.issue10nb_NO
dc.identifier.doi10.7577/nbf.1734
dc.identifier.cristin1536523
dc.description.localcodeDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.nb_NO
cristin.unitcode194,67,70,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk og livslang læring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal