Show simple item record

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorBjørnbet, Ida Mosve
dc.date.accessioned2018-08-07T08:21:35Z
dc.date.available2018-08-07T08:21:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507700
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om barnevernsarbeideres opplevelser og erfaringer med taushetsplikten i barnevernet. Dette belyses gjennom studiens problemstilling: hvordan opplever barnevernsarbeidere taushetsplikten, og hvordan påvirker barnevernsarbeidernes taushetsplikt samarbeid med andre instanser? Hensikten med studien har vært å søke mer kunnskap om og forståelse av barnevernets taushetsplikt og hvordan taushetsplikten gir muligheter og begrensninger i samarbeid med andre instanser. Studiens empiriske materiale er produsert gjennom semistrukturerte kvalitative forskningsintervjuer med åtte barnevernsarbeidere fra seks ulike barnevernskontor. Analysemetoden har utgangspunkt i Malterud (2011) sin systematiske tekstkondensering. Materialet ble til slutt redusert til tre hovedkategorier som belyser ulike sider ved taushetsplikten gjennom «forståelsen av taushetsplikt», «samarbeid» og «ytre betingelser». For å analysere barnevernsarbeidernes opplevelser og erfaringer anvendes tidligere forskning på området. Forskningen omhandler samarbeidsforholdet mellom barnevernet og andre instanser, samt kritisk refleksjon av begrepet taushetsplikt. Innenfor en teoretisk ramme har jeg også anvendt kunnskap om taushetspliktens juridiske bestemmelser, barnevernets rammer og mandat, i tillegg til tverrprofesjonelt samarbeid. Analysen viser at barnevernsarbeiderne har ulike opplevelser knyttet til taushetsplikten. Noen opplever taushetsplikten som en utfordring og et hinder, andre opplever ikke særlige utfordringer knyttet til taushetsplikten. Faktorer som interesse for juss, utdanning, opplæring og ytre betingelser synes å ha påvirkning for barnevernsarbeidernes forståelse og utøvelse av taushetsplikten. Informantene etterlyser mer fokus på taushetsplikt blant yrkesutøvere som arbeidere med barn og unge, både i barnevernet og andre instanser. I den sammenheng blir både en «innforstått» forståelse av taushetsplikten tematisert som en utfordring, og «den vanskelige taushetsplikten» løftet frem som et viktig perspektiv. Barnevernsarbeiderne viser stor forståelse for at barnevernet kan være en utfordrende instans å samarbeide med. Samtlige informanter er svært opptatt av å ikke framstille de andre instansene som «vanskelige». En sentral utfordring barnevernsarbeiderne opplevde knyttet til samarbeid med andre instanser, var barnevernsarbeidernes og andre instansers ulike «bilder» av barnevernssaken, hvor taushetsplikten kunne forstås som en bakenforliggende årsak til utfordringer i samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.subjecttaushetspliktnb_NO
dc.title"Vi skal ikke forenkle det kompliserte, men jobbe med det kompliserte" : en studie av barnevernsarbeideres opplevelse av taushetspliktennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record