Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Nina Gunnerud
dc.contributor.authorRamstad, Marit Ramslie
dc.date.accessioned2018-07-31T09:15:35Z
dc.date.available2018-07-31T09:15:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506948
dc.description.abstractFlyttestrømmen i Norge er karakterisert av sterk urbanisering. Trenden med å flytte fra bygd til by har de siste tiårene hatt en forsterkende effekt på sentraliseringen av bosettings-mønsteret fordi flere barn blir født og vokser opp i sentrale områder. En nødvendig forutsetning for å unngå at fraflyttingsraten i distriktene stiger ytterligere, er at potensielle innflyttere og tilbakeflyttere ønsker å bosette seg på bygda. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvorfor noen velger å flytte tilbake til sitt rurale oppvekststed. Mer spesifikt omhandler studien tilbakeflytting til fjellbygda Vingelen i Tolga kommune i Hedmark fylke. I perioden 2000-2017 var den samlede befolkningsutviklingen i Vingelen - 2%. I samme periode hadde kommunen en samlet befolkningsnedgang på -15%. På bakgrunn av dette ble Vingelen valgt som studieområde. Utgangspunktet for oppgaven er en kvalitativ studie hvor et utvalg av tilbakeflyttere til Vingelen har blitt intervjuet. Informantenes flyttemotiver og opplevelse av sted blir diskutert i lys av teorier om sted og flytting. Hvordan tilbakeflytterne opplever Vingelen som bosted, er sentralt, og kan ses i sammenheng med tilknytning og identitet til bygda. Siden informantene er oppvokst i Vingelen, blir også hjemlengsel vektlagt. I sine begrunnelser for tilbakeflyttingen tar informantene utgangspunkt i tradisjonelle flyttemotiver som jobb, trygge oppvekstsvilkår og ønsket om å leve det rurale liv. Flere trekker også frem livsstil og et aktivt friluftsliv som viktige motiver for flytte- og bostedsvalget. Samtlige informanter vektlegger nærhet til familie og venner og et ønske om å vende tilbake til kjente livsformer. Det sosiale og fysiske miljøet har betydning for hvordan informantene opplever, føler tilknytning til og identifiserer seg med Vingelen som bosted.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHjem til Vingelen : en kvalitativ studie av tilbakeflytteres opplevelse av fjellbygda Vingelen som bostednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record