Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen, Asbjørn
dc.contributor.authorVasileva, Simona
dc.date.accessioned2018-07-25T12:50:24Z
dc.date.available2018-07-25T12:50:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506481
dc.description.abstractDet stilles stadig krav til at samfunnet klarer å henge med på eller være i front av de teknologiske fremskrittene som gjøres. Dette bør også gjenspeiles i den offentlige sektor for å få et velfungerende system. Selv om Staten oppfattes som relativ lite fleksibel til endringer og nye ideer, skjer det utvikling på flere fronter. Innovasjonsaktivitetene er stadig mer og mer populære blant statlige virksomheter. Spørsmålet om sammenhengen mellom standardisering og innovasjon diskuteres i innovasjons litteraturen og ofte finnes det ikke entydig svar på det. Likevel er det sakte bevegelse fra konvensjonelle oppfatningen at de to er diametrale motsetninger, til nyere teorier som finner synergiske forholdet mellom dem. I denne oppgaven forsker jeg på relasjonen mellom EHF standard (Elektronisk handelsformat) og dens påvirkning på innovasjonsprosessene i sektoren. Ved å undersøke innovasjonsprosessene som resultat av denne standarden i Direktoratet for økonomistyring vil avhandlingen svare på hovedspørsmålet: Fremmer EHF standarden innovasjon i offentlig regnskapsbransjen? Gjennom intervjusamtaler, dokumentanalyse og kvalitativ tilnærming, setter jeg fokuset på hvordan de komplekse interne og eksterne forholdene påvirkes av standarden. Oppgaven identifiserer digitalisering og automatisering som innovasjoners hoveddrivkraft, men samtidig gir frihet for fortolkning i hvilken grad EHF fremmer innovasjon. Oppgaven påpeker også at det fortsatt er mennesker som står bak disse prosessene og derfor ansees de to viktigste effektene av EHF - nemlig kostnadsreduksjoner og effektiviseringer som bakenforliggende drivkrefter. Videre bygger det på det institusjonelle perspektivet og den spesifikke rollen av byråkratiet, og DFØ som mellomledd i en stor og omfattende innovasjonsprosess. Analysen viser at det er flere faktorer som kjennetegner nyskaping og standarder. Deres samspill er avgjørende for en vellykket flyt i lange innovasjonsprosessen, men funnene er mer støttende til synergi enn motsetning av standard og innovasjon. Avhandlingen danner også grunnlag for videre forskning pga at EHF standarden er fortsatt under utvikling og skal i fremtiden benyttes i en større og utvidet sammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleElektronisk faktura standard : EHF for en mer innovativ norsk offentlig regnskapsbransje : en kvalitativ studie av sammenheng mellom standard og innovasjon i Direktoratet for Økonomistyringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record