Show simple item record

dc.contributor.authorWaage, Kristine Borgaard
dc.date.accessioned2018-07-25T12:31:33Z
dc.date.available2018-07-25T12:31:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506469
dc.description.abstractProblemstillingen for denne oppgaven er «Hvordan kan man ivareta geografi som et holdningsskapende fag, og hvilke utfordringer kan knyttes til dette?» For å finne svar på dette har jeg intervjuet 5 lærere, testet ut et undervisningsopplegg og delt ut spørreskjema til 99 elever som deltok i undervisningen. Denne oppgaven belyser hva problemet med en mangelfull geografiundervisning kan være, og hvordan dette går utover det holdningsskapende aspektet ved faget. Eksempelvis vil elevene få problemer med å forstå den fundamentale siden av faget, og disse er nødvendige for å ivareta geografi som et holdningsskapende fag. Resultatet av at fellesfaget på videregpende kun har to timer per uke resulterer i at lærerne stresser med å komme seg igjennom de mange kompetansemålene. Det blir derfor for liten tid til å utvikle elevenes geografiske bevissthet og forståelse for den verden vi lever i. de fleste elevene ser kun de elementære kategoriene i faget, og ikke sammenhengen mellom dem. det å kunne se de elementære kategoriene i sammenheng er det som trengs for å utvikle en forståelse for geografi, og er derfor det sk\om skal til for at faget skal være et holdningsskapende fag. Wolfgang Klafkis didaktiske innholdsanalyse kan ses på som et konkret verktøy for å velge ut temaer som egner seg for dybdelæring. Her kan læreren vurdere hvordan innholdet i undervisningen potensielt kan påvirke elevene, og om temaet representerer noe fundamentalt ved geografifaget. Mengden kunnskap er ikke det viktige for Klafki, det er heller læring gjennom gode eksempler, som senere kan generaliseres, som er det viktige. Klafki peker på at det er viktig å vurdere innholdet i undervisningen før man vurderer metode. Denne oppgaven viser hvordan dette kna gjøres. Et fruktbart møte mellom elevene og temaet migrasjon og holdninger er læringsstrategien Tren Tanken (TT). Ronald Nolet (2008) utviklet TT-strategien «design din nabo». Denne strategien er prøvd ut i fire klasser, og tilbakemeldingene fra elevene har vært positive. Konklusjonen er at klafkis didaktiske innholdsanalyse og læringsstrategien TT kan brukes for å ivareta geografi som et holdningsskapende fag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleGeografi er mer enn bare fakta om verden : en studie av hvordan geografi kan være et holdningsskapende fag i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record