Show simple item record

dc.contributor.authorGjermstad, Trine Elise
dc.date.accessioned2018-06-27T13:29:43Z
dc.date.available2018-06-27T13:29:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503383
dc.description.abstractDenne praktisk-teoretiske masteroppgaven undersøker hvordan skuespilleren fungerer som en multikunstner i prosessen mot forestillingen "Er det virkelig virkelig?" og hvilke konsekvenser dette har hatt for skuespillerens scenearbeid med ulike roller. Jeg drøfter to ulike sider av skuespillerarbeidet i analysen, nemlig prosessen mot forestillingen og skuespillerens sceniske arbeid i forestillingen. I analysen har jeg valgt å analysere scene for scene i forestillingen. Jeg har funnet ut hvilke tema ensemblet tok med inn forestillingen fra workshopene og hvordan prosessen for å samle materiale og bearbeide materialet har foregått. Samt hvilken skuespillerteknikk som er brukt. Metodene jeg har anvendt innenfor forskningen er det performative paradigmet, praksisledet forskning, den egenskapte teaterprosessen med de ulike forskningsmetodene, bearbeidingen av materialet, hvordan forestillingsanalysen har foregått og til slutt mine roller i forskningsarbeidet. De kunstneriske strategiene jeg har brukt i skapelsen av forestillingen er ungdomskultur, ungdomsteater og målgruppearbeid, produksjonsplattformen egenskapt teater, postdramatisk teater og visuell dramaturgi, teori om spillestil og deretter de ulike spillestilene og skuespillerteori i animasjonsteater, fysisk teater og psykofysisk teater. Her har jeg tatt utgangspunkt i Frantic Assembly, Lecoq og Stanislavskij. Jeg kommer frem til at skuespilleren har fungert som en kunstnerlærer, leder, tekstforfatter og dramaturg, teaterkunstner og kunstnerforsker. Disse sammensetningene blir tilsammen en multikunstner-identitet hvor jeg som skuespiller har befunnet meg innenfor i dette prosjektet.nb_NO
dc.description.abstractThis master's thesis combines practical and theoretical concepts in its search to find how the actor works as a multidisciplinary artist in the process of the performance "Er det virkelig virkelig?" and what consequences this has had for the actor's stage work with different roles. Two different aspects of the actor's work is discussed in the analysis, namely the process of the performance and the actor's stage work in the performance; and for this, every scene in the performance is analysed. The ensemble’s theme included in the performance based on the workshops as well as the process of collecting and working on material, and choice of actor technique are also presented. The methods used in the research are the performative paradigm, practice as research, the devising process with the various research methods, the processing of the material, how the performance analysis has taken place and my roles in the research work. The artistic strategies used in the creation of the performance are youth culture, youth theatre and audience work, devising theater, postdramatic theater and visual dramaturgy, actor theories in animation theater, physical theater and psychophysical theatre, using Frantic Assembly, Lecoq and Stanislavskij as a basis. The master’s thesis concludes that the actor has had several roles: a teaching artist, director, writer and dramaturg, theatre artist and an art researcher. These roles in combination form a multidisciplinary identity which the actor has evolved within.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectdevised theatrenb_NO
dc.subjectungdomsteaternb_NO
dc.titleSkuespilleren som multikunstner - En analyse av skuespillerens bidrag i prosjektet "Er det virkelig virkelig? En teaterforestilling for ungdom"nb_NO
dc.title.alternativeThe actor as a multidisciplinary artistnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record