Show simple item record

dc.contributor.advisorValenta, Marko
dc.contributor.authorMartyanova, Tatiana
dc.date.accessioned2018-04-17T07:54:59Z
dc.date.available2018-04-17T07:54:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494380
dc.description.abstractFokusgruppen til foreliggende masteroppgave i Sosialt arbeid er russiskspråklige småbarnsmødre som er bosatt i Norge. Denne gruppen innebærer kvinner i alderen mellom 20 og 37 år som kommer fra Russland, Ukraina, Hviterussland og andre land som oppsto etter den tidligere Sovjetunionen. Russiskspråklige kvinner representerer en av de største innvandrergrupper i Norge. Samtidig finnes det så godt som ingen undersøkelser som handler om deres situasjon i Norge. Den omtalte fokusgruppen er relevant i forhold til Sosialt arbeid på grunn av sin størrelse og det mangfoldet som utgjør russiske småbarnsmødre som egenartige tjenestebrukere med ulike forventninger, krav og bakgrunn. Siktemålet med denne masteroppgaven var å identifisere sentrale interesseområder til russiskspråklige småbarnsmødre i sammenheng med deres inkludering i det norske samfunnet og kartlegge fokusgruppen sine holdninger om disse områdene. Problemstillingen skal besvares ved hjelp av en kombinasjon av både kvantitative og kvalitative metodiske verktøy som innebærer en breddeundersøkelse blant russiskspråklige kvinner og observasjon av kommunikasjon på nettsider som brukes av russiskspråklige kvinner i Norge. I rammer av den foreliggende oppgaven ble det utviklet et omfattende spørreskjema som ble besvart av ca. 250 representanter av definerte fokusgruppen. Den empiriske delen til foreliggende masteroppgave omfatter tre handlingsarenaer til russiskspråklige småbarnsmødre som ble identifisert som mest relevante i konteksten av deres inkludering i det norske majoritetssamfunnet. Analysen skal først presentere funn i sammenheng med fokusgruppen sin bakgrunn og så redegjøre for russiske småbarnsmødre sin situasjon på det norske arbeidsmarkedet, deres forventninger til og oppfatninger av norske barnehager og sette søkelyset på deres forhold til norske barneverntjenester. Siktemålet til de empiriske analysene var å identifisere fokusgruppen sine holdninger uavhengig av objektive kriterier som gjelder i nevnte temafelter og diskutere dem i sammenheng med faktorer som kan påvirke disse holdningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHverdagsvirkelighet og inkludering av russiske småbarnsmødre i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record