Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinshamn, Sigurd Loe
dc.contributor.advisorWisløff, Ulrik
dc.contributor.authorHassel, Erlend
dc.date.accessioned2018-04-17T07:11:04Z
dc.date.available2018-04-17T07:11:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-326-2997-8
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2494352
dc.description.abstractLungefunksjon og aerob kapasitet - sammenhengen mellom lungefunksjon og maksimalt oksygenopptak Tilførsel av oksygen er en nøkkelfaktor for alle cellulære prosesser i mennesket. Ved fysiske anstrengelser går behovet for oksygen betydelig opp. Hjertet og lungene arbeider i tett samspill for å transportere tilstrekkelige mengder oksygen fra den luften som pustes inn og ut til cellene i kroppen. Ved anstrengende fysisk aktivitet er det hos ellers friske personer, hjertets og lungenes samlede evne til å frakte oksygen ut til de arbeidende musklene som er den viktigste begrensende faktoren for hvor stor fysisk yteevne et individ har. Man har lenge antatt at lungene hos personer uten lungesykdom har en stor reservekapasitet for oksygentransport, slik at selv ved kraftig fysisk anstrengelse, så arbeider fortsatt ikke lungene på sin maksimale kapasitet. Hjertet har derimot ikke den samme reservekapasiteten, slik at hjertets maksimale evne til å pumpe blod regnes som den faktoren som har mest å si for den fysiske yteevnen. En persons maksimale opptak og forbruk av oksygen kan måles gjennom en maksimal belastningstest som gjennomføres ved å måle mengden luft som pustes inn og ut, og oksygeninnholdet denne luften, mens personen beveger seg på en tredemølle eller ergometersykkel med gradvis økende belastning. Data fra slike belastningstester sammenholdt med undersøkelser av lungefunksjonen hos til sammen 2184 deltagere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og treningsstudien Generasjon 100 har i dette prosjektet blitt benyttet til å studere sammenhengen mellom lungefunksjonen og det maksimale oksygenopptaket. Funnene i dette prosjektet tyder på at det er en sammenheng mellom lungefunksjonen og oksygenopptaket, noe som antyder at lungene muligens kan spille en større rolle som begrensende faktor for maksimal fysisk yteevne enn det man tidligere har trodd. I mange situasjoner både innenfor forskning og i utredningen og behandlingen av pasienter med ulike tilstander er det ønskelig med målinger av maksimalt oksygenopptak. Belastningstester for å måle det maksimale oksygenopptaket er resurskrevende med behov for både spesialisert utstyr og spesielt opplært personell. Noen pasienter har også tilstander som gjør at det ikke vurderes som trygt å gjennomføre maksimale belastningstester. Av denne grunn er det utviklet såkalte "kondiskalkulatorer" som benytter enkle mål som kjønn, alder hvilepuls og midjeomkrets til å beregne et estimert maksimalt oksygenopptak. Gjennom dette prosjektet er det utviklet en ny kondiskalkulator som tar høyde for at også lungefunksjonen kan spille inn på det maksimale oksygenopptaket, og det er vist at denne kondiskalkulatoren er mer nøyaktig og presis enn en tidligere utgave som ikke tar høyde for lungefunksjonens betydning.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2018:103
dc.titleLung function and aerobic capacity: The association between lung function parameters and peak oxygen uptakenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750nb_NO
dc.description.localcodeDigital full text not availablenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record